Follow by Email

Сторінки

Шукати в цьому блозі

середа, серпня 16, 2017

Функціональні (посадові) обов'язки класного керівника:

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ
Функціональні (посадові) обов'язки
класного керівника:

Класний керівник планує, ор­ганізовує і проводить виховну та культурно-масову позаурочну діяльність з учнями. Сприяє  становленню їх як особистостей,
створює умови для розвитку їхніх
  здібностей, талантів.
Вивчає індивідуальні особливо­сті, інтереси, нахили учнів., їхнє  ставлення до навчання, праці,  громадськихдоручень, організовує,проводить батьківські збори.
Постійно утверджує повагу до  принципів загальнолюдської мо­ралі: правди, справедливості; па­тріотизму, доброти, стриманості, працелюбності.
Розвиває пізнавальні інтереси  учнів, залучає їх до гуртків тех­нічної і художньої творчості.
Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає  їх від будь-яких форм фізичного  або психологічного насильства,  запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб жит­тя.
Постійно підвищує свій професій­ний рівень, загальну культуру.
Несе особисту відповідальність  за дотримання правил техніки  безпеки, норм санітарії та гігієни  у приміщенні школи.
Щоденно перевіряє відвідування  учнями занять.
Виховує повагу до людей, куль­турно-національних, духовних,  історичних цінностей України,  дбайливе ставлення до навко­лишнього середовища. Організує  лекції, бесіди, диспути, зустрічі,перегляд телепередач та ін.
Спрямовує роботу і надає допо­могу органам учнівського самоврядування. Забезпечує належне  щоденне чергування-учнів у класі  та чергування класу по школі.
Систематично, відповідно до гра­фіка, затвердженого директором  школи, проводить інформацій­но-просвітницькі, виховні, позакласні заходи.

Разом з батьками забезпечує що­денне відвідування занять учнями  у шкільній формі встановленого  зразка.

Немає коментарів:

Дописати коментар