Follow by Email

Сторінки

Шукати в цьому блозі

субота, січня 27, 2018

Методи бiологiчних дослiджень

До біологічних методів дослідження відносять:

Метод спостереження — є основоюморфологічних наук, використовується, як на мікроскопічному, так і макроскопічному рівнях. Сутність методу полягає у встановленні індивідуальності об'єкта, що досліджується, без штучного втручання до його процесів життєдіяльності. Зібрана інформація використовується для подальшого дослідження.Порівняльний метод — використовується для порівняння об'єкта дослідження з подібними об'єктами чи процесами. Він дозволяє відкривати нові види живих істот такласифікувати їх, детально аналізуючи схожі та відмінні риси порівняно з близькими до них формами.Експериментальний метод — використовується для вивчення об'єктів чи процесів у спеціально створених штучних умовах. На відміну від методу спостереження, експериментальний метод передбачає навмисне втручання експериментатора у природу, що дозволяє встановити наслідки від впливу тих, чи інших факторів на об'єкт дослідження. Метод може застосовуватись як у природних умовах, так і лабораторних.Моніторинг — це метод постійного спостереження за станом окремих біологічних об'єктів, перебігом певних процесів в окремих екологічних системах, або у біосфері в цілому.Моделювання — це метод демонстрації та дослідження певних процесів, явищ або організмів за допомогою їх спрощеної імітації. Він дає можливість вивчати об'єкти та процеси, котрі складно чи неможливо відтворити експериментально, або безпосередньо спостерігати.Статистичний метод — метод заснований на статистичній обробці кількісного матеріалу, зібраного у результаті інших досліджень (спостережень, експериментів, моделювань), що дозволяє його всебічно проаналізувати та встановити певні закономірності.Метод емпіричного дослідження — спостереження і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також узагальнення, класифікація та опис результатів дослідження і експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей.

Методи генетичних дослiджень

Методи генетичних досліджень

Гібридологічний. Представляє систему схрещувань і аналіз їх результатів.
Цитологічний. Аналіз і порівняння генетичних структур і явищ на клітинному рівні.
Молекулярно-генетичний. Вивчення фізико-хімічної структури і механізмів функціонування генетичного матеріалу.
Генеалогічний. Вивчення родоводів, визначення закономірностей спадковості ознак у ряді поколінь.
Близнюковий. Аналіз і порівняння мінливості у гомозиготних і гетерозиготних близнят.
Популяційний. Вивчення генетичної структури популяцій і динаміки їх змін під впливом зовнішнього середовища.
Селекційний. Створення і підбір початкового експериментального матеріалу.

Мейоз (9 клас)

Мейоз (або редукційний поділ) — особливий вид поділу еукаріотичнихклітин, характерний тільки статевимклітинам (не соматичним), унаслідок якогохромосомний набір зменшується вдвічі, клітини переходять з диплоїдного стану в гаплоїдний.

Мейоз складається з двох послідовних поділів, аналогічних мітотичним (з деякими відмінностями), інтерфаза між якими вкорочена, а у рослинних клітинах може бути взагалі відсутня.

Мейоз

Стадії мейозу

Мейоз (або редукційний поділ) — особливий вид поділу еукаріотичнихклітин, характерний тільки статевимклітинам (не соматичним), унаслідок якогохромосомний набір зменшується вдвічі, клітини переходять з диплоїдного стану в гаплоїдний.

Мейоз складається з двох послідовних поділів, аналогічних мітотичним (з деякими відмінностями), інтерфаза між якими вкорочена, а у рослинних клітинах може бути взагалі відсутня.

пʼятниця, січня 12, 2018

ПАГІН ТА ЙОГО ВИДОЗМІНИ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ

МОЛЮСКИ!!!!!!!!!!!!!!!ПРЕЗЕНТАЦІЯ!!!!!!!!!!!!

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯКЛАС "ЗЕМНОВОДНІ" (презентація)

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯУВАГА!ЗНО!!!!!!!!ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!!!!!!!!!!!!!

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯЩО ТАКЕ "СТАЛИЙ РОЗВИТОК"????

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ
Сталий розвиток — це модель економічного зростання, в якій використання ресурсів направлено на задоволення потреб людини при збереженні навколишнього середовища, так що ці потреби в розвитку можуть бути задоволені не тільки в сьогоденні, але й для майбутніх поколінь.Стратегія програмиСтратегія програми «Сталий розвиток України» заснована на ретельному, всебічному вивченні існуючого стану нашого суспільства, а також на аналізі потенційних можливостей його поліпшення. Концепція програми «Сталий розвиток»Всеукраїнська громадська організація «Екологія та соціальний захист» ставить за мету розвиток українського суспільства на засадах усталеної у світовому співтоваристві концепції програми «Сталий розвиток України». Всеукраїнська громадська організація «Екологія та соціальний захист України» докладає зусиль для впровадження засад програми на всій території нашої держави.
  • Суспільство розглядається як система трьох взаємопов’язаних складових концепцій: економічної, соціальної та екологічної. З цього витікає, що розвиток однієї з складових без врахування стану інших не може вважатися цілісним.
  • Суспільний розвиток не може відбуватися за рахунок можливості майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Даний постулат вимагає врахування наявного потенціалу для розвитку і забезпечення його збереження та поступового зростання.
Програма сталого розвитку УкраїниКоли мова йде про стратегію програми, загальним результатом її повинно бути досягнення визначених показників у всіх трьох складових розвитку суспільства, а саме: соціальній сфері, економіці та екології.  Говорити про сталий розвиток оперуючи лише економічними чи соціальними критеріями не можливо й за сучасними науковими поглядами неефективно.Розвиваючі окрему складову системи без врахування стану інших (тобто не на основі стратегії), з огляду на їх загальну взаємозалежність та взаємообумовленість, призведе як до погіршення інших складових, так і до завдання шкоди безпосередньо тій складовій, котру планується розвивати.Так, наприклад, підтримка екології без врахування економічного базису суспільства призведе до вичерпання економічного потенціалу регіону, та, як наслідок, до неможливості подальшої підтримки належного стану оточуючого середовища. З огляду на це, плануючи будь-який розвиток суспільства мова може йти про розробку й реалізацію виключно стратегії сталого розвитку.Із викладеного стає зрозумілим, що перед розробкою стратегії, необхідно провести ґрунтовний аналіз стану всіх складових системи, виявити їхні найактуальніші проблеми та визначити шляхи їх усунення.При впровадженні необхідним є здійснення моніторингу стану економіки, екології та соціальних відносин на постійній основі. При виявлені відхилень від запланованих стратегією сталого розвитку результатів, розроблений на її виконання план заходів має коригуватись під нововиявлені обставини.Розвиток може реалізовуватись також й на децентралізованій основі з використанням програмно-цільового методу. Мова йде про розробку й реалізацію учасниками програми «Сталий розвиток» окремих проектів, які в своїй сукупності утворюють цілісну систему, механізм реалізації.Всеукраїнська громадська організація «Екологія та соціальний захист України» ставить собі за мету розвиток суспільства через реалізацію саме стратегії сталого розвитку. Із цією метою нашою організацією проводиться робота з створення осередків, формування штату спеціальних кореспондентів та видання спеціалізованої газети, на шпальтах якої висвітлюється стан і перспективи впровадження.Користь апельсина

апельсина на організм

Корисні властивості апельсина нададуть своє негайну дію, якщо потрібно надати людині сил або поліпшити його апетит, зміцнити організм і підвищити вміст вітамінів в організмі. Пам’ятати про корисункції кишечника. Варто знати про користь і шкоду цього цитрусового, щоб доставити своєму організму разом з апельсинами максимум поживних та цінних речовин. Вживати їх не варто людям з підвищеною кислотністю шлунку, виразковою хворобою шлунку та гастрити.

Користь апельсина дає можливість знизити холестерин, зняти кровоточивість ясен, допомогти при простудних захворюваннях, надати швидке жарознижувальну дію. Невисока калорійність цих цитрусових дозволяє рекомендувати його тим, хто хоче знизити свою вагу. Також апельсини, при грамотному їх вживанні, крім усього іншого, допоможуть налагодити роботу травної та нервової системи, втамувати спрагу, зняти втому.

Як вибрати хороший апельсин? Зовнішній вид деколи може мало що повідати нам про вміст. Можна взяти в руку апельсин і відчути його вагу. Чим фрукт важче, тим більше в ньому соку та свіжості.

Користь апельсина разом з низькою калорійністю зберігається і в його соку, і в цедрі, зберігається і в варення (або джемі), яке з нього роблять. Також з них готують смачні лікери і настоянки.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ МАНДАРИНА

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ МАНДАРИНА

На пострадянських теренах мандарини ні раніше, ні зараз не вирощуються. Родина сонячного мандарина — Китай.

Мандарин був відомий китайцям ще багато століть назад, але тоді ласощі могли собі дозволити тільки багаті люди.

Сьогодні мандарини стали доступними всім верствам населення земної кулі. На сьогоднішній день фрукт завозиться з Іспанії, Марокко, Аргентини, Грузії і Сицилії.

При всьому різноманітті корисних властивостей фрукта, більшість з нас чули тільки про одне — заповнювати потребу організму у вітамінах в період сезонних авітамінозів.

Це правда, але ще є цілий перелік корисних властивостей, наприклад, фрукт містить в своєму складі дуже багато фітондіцов — речовин, які згубним чином впливають на різні мікроби, що потрапили в організм, тим самим знижуючи ймовірність виникнення простудних захворювань.

М’якоть мандарина чудово втамовує спрагу, а сік містить велику кількість особливих речовин, які здатні трохи знижувати підвищену температуру тіла.

Свіжий сік цього цитрусового корисний людям, які страждають відсутністю апетиту.

також регулярне вживання соку мандарина здатне налагодити обмін речовин в людському організмі.

Плоди мандаринового дерева показані до вживання хворими на дизентерію. А жінкам пізнього репродуктивного віку, часто стикаються з рясними менструальними кровотечами, гінекологи рекомендують з’їдати по три мандаринки в день в якості натурального кровоспинний засіб.

Корисні не тільки самі плоди, але також і шкірка. Так, наприклад, відвар цедри мандарина використовують в якості ефективного протиблювотний засіб. А настоянка цедри мандарина на спирту вважається відмінним ліками, розріджують мокротиння в легенях.

Висушені кірки мандарина додають в чай ??при проблемах з безсонням.

ЯКІ КОРИСНІ РЕЧОВИНИ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ МАНДАРИН?

Мандарин можна назвати по-справжньому унікальним фруктом, так як він містить велику кількість різних вітамінів і корисних мікро- і — макроелементів, а нітрати апріорі відсутні в плодах зважаючи на величезну кількість в них лимонної кислоти.

ВІТАМІНИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В МАНДАРИНАХ

Вітамін АКорисний для здоров’я очей, гостроти зору, сприятливим чином позначається на стані шкірних покривів.Вітамін ССприяє підвищенню захисних функцій імунної системи.вітамін В1Вкрай важливим є для нормального функціонування ЦНС.вітамін DБез нього кальцій в організмі практично не засвоюється. Найбільш актуальне вітамін D в зимовий та осінній період року.вітамін ДоСприяє оздоровленню судин в усьому організмі.

 

Крім перерахованих вітамінів, плоди багаті пиридоксином, рібофлабіном, бета-каротином.

МАКРОЕЛЕМЕНТИ

натрій;фосфор;магній;кальцій;Калій.

Не можна не відзначити, що мандарини вважаються рекордсменами серед усіх цитрусових за кількістю кальцію в складі.

МІКРОЕЛЕМЕНТИ

З мікроелементів, необхідних людині, можна назвати залізо, якого в плодах мандарина практично стільки ж, скільки і в традиційному фрукті-постачальника заліза в організм — в яблуці.

Обережно!!!ГРИП!!!!,!

Будова скелета людини


Будова скелета людини.

Пригадайте основні відділи скелета у хребетних тварин, особливості будови хребта та кінцівок.
Навчіться називати і розпізнавати на малюнках типи з'єднання кісток, відділискелета людини; характеризувати типи суглобів; пояснювати особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: шов, суглоб, череп, хребет, грудна клітка, скелет кінцівок.

Які бувають з'єднання кісток?

Розрізняють нерухомі, напіврухомі та рухомі (суглоби) з'єднання кісток. Нерухомо з'єднані, наприклад, кістки черепа. Це досягається завдяки такому з'єднанню кісток, як шов, коли численні виступи однієї кістки входять у відповідні заглибини іншої.
Напіврухомі з'єднання утворені хрящовими проміжками. Так з'єднані між собою хребцi. Завдяки здатності хрящових проміжків стискуватися і розтягуватися забезпечується певна рухливість хребета. Під час стрибків, ходіння хрящі діють як амортизатори, тобто пом'якшують різкі поштовхи, оберігаючи тіло від струсу.
Рухоме з'єднання кісток - це суглоб. У суглоба опуклість (головка) однієї кістки входить у западину другої. Поверхні, що дотикаються, вкриті гладеньким (гіаліновим) хрящем, який значно зменшує тертя між кістками і полегшує рухи. Кожний суглоб зовні оточений суглобовою сумкою, що утворена міцною сполучною тканиною. До сумки прикріплені зв'язки і м'язи. У суглобовій сумці є рідина, яка виділяється в порожнину суглоба і діє як мастило, зменшуючи тертя в суглобах. Розрізняють суглоби одно-, двох- і трьохосьові. Одноосьові суглоби  (наприклад, ліктьовий) здійснюють рухи в одному напрямку, двохосьові (наприклад, колінний) - у двох напрямках, трьохосьові (наприклад, кульшовий) - у трьох напрямках.

Яка будова скелета людини? Скелет людини складається зі скелетів голови, тулуба, кінцівок (верхніх і нижніх).

Скелет голови, або череп, складається з двох відділів: мозкового та лицьового. До мозкового відділу черепа входять найбільші непарні кістки - потилична і лобова та парні -тім'яна і скронева. Через великий отвір потиличної кістки порожнина черепа з'єднується з каналом хребта. Кістки основи черепа мають дрібні отвори, крізь які проходять кровоносні судини і черепно-мозкові нерви.

Скелет лицьового відділу черепа складається з 15 кісток, найбільшими з яких є парні виличні, верхньощелепні та непарна нижньощелепна кістки. Нижня щелепа - єдина рухома кістка черепа.

Скелет тулуба складається з хребта і грудної клітки. Хребет утворюють 33-34 хребці: 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових хребців, що зрослися в одну кістку - крижі, і 4-5 куприкових хребців). Кожний (крім першого шийного) хребець має тіло, дугу і відростки.

Найдовший остистий відросток відходить від середини дуги хребця назад. Між тілом хребця і його дугою є отвір. Отвори всіх хребців утворюють канал хребта, у якому міститься спинний мозок. У процесі розвитку людини формуються чотири плавні вигини хребта, яких немає у тварин. Ці вигини сприяють збереженню рівноваги, пом'якшують поштовхи, яких зазнає тіло при ходінні, стрибках.

Хребці різних відділів хребта мають відмінності у формі та розмірах. Їхні розміри збільшуються від шийного до поперекового відділу. Перший шийний хребець, який називають атлантом, не має тіла і побудований з двох дуг. Другий шийний хребець - епістрофей - має зубоподібний відросток, який входить в отвір між дугами першого хребця. Навколо зубоподібного відростка обертається голова. Це місце хребта дуже вразливе щодо пошкодження.
Грудна клітка утворена грудиною (грудинною кісткою), 12 парами ребер і грудними хребцями (мал. 3). У зв'язку з вертикальним положенням людини її грудна клітка знизу розширена.

Ребра - це плоскі дугоподібні кістки, їхні задні кінці рухомо з'єднані з хребцями грудного відділу хребта. Сім пар ребер (з 1-ї по 7-му) з'єднуються хрящами з грудиною; наступні три пари (8-ма-10-та) ребер, приєднуючись своїм хрящем до хряща попереднього ребра, утворюють реберну дугу; останні дві пари (11-та і 12-та) ребер не доходять до дуги і вільно закінчуються в товщі м'язів черевної стінки. Такі з'єднання кісток грудної клітки дають змогу змінювати її об'єм під час дихання, що забезпечує вдих і видих.

Скелет кінцівок складається зі скелета пояса і скелета вільних кінцівок. Пояс верхніх кінцівок включає в себе парні кістки трикутних лопаток і з'єднаних з ними ключиць. На зовнішньому куті лопатки є заглибина (ямка), в яку входить головка плечової кістки, утворюючи плечовий суглоб.

Скелет вільної верхньої кінцівки (руки) (мал.3) складається з трьох відділів: плеча, передпліччя і кисті. Плече утворює плечова кістка, що у верхній частині з'єднується з лопаткою, а в нижній - з кістками передпліччя, утворюючиліктьовий суглоб. Передпліччя складається з двох кісток: ліктьової і променевої. З передпліччям з'єднується кисть, утворена кістками зап'ястка, п'ястка та фалангами пальців. Нижній кінець променевої кістки утворює променезап'ястковий суглоб з трьома кістками верхнього ряду зап'ястка. Зап'ясток складається з двох рядів коротких дрібних кісток (їх вісім), до складу п'ястка входять п'ять довгих кісток. Фаланги утворюють скелет пальців. Перший, або великий, має дві фаланги, решта пальців - по три. Великий палець протиставлений іншим, що дає змогу людині виконувати дрібні і точні рухи.

Пояс нижніх кінцівок утворюють парні тазові кістки та крижова кістка (мал.3). Спереду тазові кістки з'єднуються, утворюючи напівсуглоб, так зване лобкове зрощення, а ззаду (з крижовим відділом хребта) - малорухливий суглоб. Завдяки прямоходінню таз у людини міцний і широкий. На кожній тазовій кістці є кульшова западина, до якої входить головка стегнової кістки, утворюючи кульшовий суглоб.

У скелеті вільної нижньої кінцівки (ноги) виділяють стегно, гомілку і стопу. Стегно складається з масивної стегнової кістки, гомілка - великогомілкової та малогомілкової кісток (мал.3). Стопа утворена сімома короткими кістками передплесна, серед яких найбільшими є п'яткова та таранна кістки, п'ятьма довгими кістками плесна і кістками пальців (їх така сама кількість, як і в руці). Стопа має склепінчасту будову, що полегшує поштовхи під час ходіння, бігу, стрибків. До складу нижньої вільної кінцівки входить і надколінок - невелика трикутна кістка.