Follow by Email

Сторінки

Шукати в цьому блозі

ГОТУЄМОСЯ ДО ОЛІМПІАДИБІОЛОГІЯЗавдання відбіркового туру міського етапу
Всеукраїнської олімпіади юних біологів (2017/2018 навчальний рік)
  6  к л а с
Тести групи А
У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один.
1.Живий організм існує доти ,доки:
а) він рухається;     б) дихає киснем;     в) в нього надходить енергія та речовини з зовнішнього середовища;  г) здатний до розмноження.
2. Яка структура клітини має вибіркову проникність?
а) хромосома ;   б) клітинна мембрана;    в) рибосома;      г) клітинний центр
3. Товсті щільні клітини кісточок вишні ,персиків ,слив відносять до такої тканини:                а) запасаючої;      б) механічної;     в) основної. г) основної.
4. Судини забезпечують:
а) висхідний рух речовин;    б) низхідний рух;  в) висхідний і низхідний рух;  г) коловий рух.
5. Хлорела належить до:       а) бактерій;   б) рослин;   в) грибів;   г) тварин
6. Органела  руху бактерій:    а) скоротлива вакуоляб)  ядро;  в) хлоропласт;  г) джгутик.
7. Оболонки клітин грибів містять:   а) хітин;   б) целюлозу;   в) глікоген;   г)крохмаль.
8. Організми, які живляться органічними речовинами мертвих тіл або виділеннями живих:   а) хемосинтетики;  б) паразити;   в) фотосинтетики; г) сапрофіти
9.Ситоподибні трубки забезпечують:       а) висхідний рух речовин;      б) низхідний рух;        в) висхідний і низхідний рух;      г) коловий рух.                      
10. Насіння яких рослин розносять мурашки?   а) маку;   б) клена;   в) рясту;    г) полуниці
11. Виберіть рослину, яка не має листків:    а) ламінарія;    б) цибуля;    в) кактус;   г) кокосова пальма.
12. Кореневище мають такі рослини:       а) осока, щавель, ірис;    б) пирій, ірис, картопля;
в) осока, картопля ;        г) конвалія, черемха, подорожник.
13. У якої рослини листки здатні до росту впродовж усього життя:
а) кокосової пальми;     б) тису ягідного;      в) вельвічії дивної;        г) ялиці білої?
14. Хроматофорами називають пластиди:    а) грибів;  б) мохів;  в) водоростей;   г) бактерій.
15. Палінологія - розділ ботаніки, яка вивчає пилок і спори рослин. Дослідження пилку та спор рослин минулих геологічних  епох дозволяє з'ясувати особливості палеокліматів, умови утворення гірських порід, здійснити датування останніх тощо. А в якій породі пилок може найкраще зберегтися?           а) нафті;        б) торфі;         в) вугіллі;         г) вапняку
16. Живлення автотрофів відбувається завдяки роботі такої органели:                 а) ядра;          б) цитоплазми;            в) хлоропластів;              г) вакуолі
17. Бактерії, що живуть у нас у роті, є причиною карієсу зубів. Карієс став проблемою з початку 18 століття, коли цукор став доступним завдяки збільшенню його виробництва з цукрової тростини. У даний час ми багато знаємо про карієс, наприклад: • Бактерії, які є причиною карієсу, харчуються цукром. • Цукор перетворюється на кислоту. • Кислота пошкоджує поверхню зубів. • Чищення зубів допомагає запобігти карієсу.  Яка роль бактерій при карієсі зубів?      а) Бактерії виробляють емаль.  б) Бактерії виробляють цукор.              в) Бактерії виробляють мінерали.                   г) Бактерії виробляють кислоту.
18. При приготуванні тіста для хліба кухар змішує борошно, воду, сіль і дріжджі. Після цього тісто кладуть на декілька годин в яку-небудь ємність, щоб почався процес бродіння. При бродінні в тісті відбуваються хімічні процеси: дріжджі (одноклітинний гриб) перетворюють крохмаль і цукор, що містяться в борошні, у вуглекислий газ і спирт. У результаті бродіння тісто підіймається. Чому так відбувається?        а) Тісто підіймається, оскільки в ньому утворюється спирт, що переходить в газоподібний стан.      б)Тісто підіймається, оскільки в ньому розмножуються одноклітинні гриби.      в) Тісто підіймається, оскільки в ньому утворюється вуглекислий газ.    г) Тісто підіймається, оскільки при бродінні вода перетворюється на пару.

Тести групи В
У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти
1.Виберіть ознаки притаманні для пеніцилу:    а) одноклітинний гриб;    б) багатоклітинний гриб;      в) паразитичний гриб; г) сапротрофний вид; д) симбіотичний організм.
2.  Виберіть групу рослин, у яких листки недорозвинені і функцію фотосинтезу виконує стебло:       а) водорості;     б) мохи;       в) хвощі;      г) папороті.
3. Зазначте найпростіших в клітині яких відсутні скоротливі вакуолі:       а) форамініфери;     б) хламідомонада;      в) радіолярії;    г) евглена;      д) амеба.
4. До ознак рослинного організму в евглени зеленої належать:   а) наявність хлорофілу;         б) запасна поживна речовина — крохмаль;      в) запасна поживна речовина - глікоген;            г) гетеротрофне живлення;         д) автотрофне живлення.
5. Повітря надходить у рослину через:
а) конідії;      б) продихи;      в) дихальні корені;  г) сочевички;    д) плід. 
6. Укажіть чотири ознаки, за якими хламідомонада відрізняється від хлорели:
а) одноклітинна водорість;   б) хлоропласт у вигляді чаші;        в)наявність піреноїдів;
г) має джгутики;     д) здатна до мутуалістичних зв’язків;        є) наявність 
статевого розмноження;        ж) наявність нестатевого розмноження;      з) грушоподібна форма;
і) мешкає в солоних водоймах;           й) має нерухомі спори. 
7. Способи розмноження, властиві для бактерій:        а) брунькування;       б) спори;                 в) поділ клітин навпіл;  г) з допомогою яйцеклітин та сперматозоїдів;  д) цисти. 
8. Ядро не сформоване (відсутнє) в клітинах таких груп організмів: а) Рослини; б) Тварини; в) Прокаріоти;   г) Гриби;   д) Бактерії;   е) Еукаріоти;   ж) гетеротрофи;   з) Віруси

Тести групи В

Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання вказано у кожному з них.
1. Установіть відповідність між назвами царств живої природи та назвами представників, які до них належать:
 1. Тварини                А. Трутовик сірчано-жовтий
2. Рослини                 Б. Вірус тютюнової мозаїки
3. Гриби                     В. Модрина європейська
4. Дроб’янки             Г. Медуза обелія
                                   Д. Нітрифікуючі бактерії

2. Встановіть відповідність між назвою рослини та назвою відділу, до якого вона належить:
 1 ламінарія                       А Папоротеподібні
 2 сфагнум                         Б Бурі водорості
 3  орляк                             В Голонасінні
 4  вельвічія дивна             Г Мохоподібні
 5 шпинат                           Д  Плауноподібні
                                           Е  Покритонасінні
Дати відповідь на питання.
1.                  Які типи живлення живих організмів існують у природі?

2.                  Яким чином можна довести , що рослини дихають?
                                       


 Олімпіадні завдання для 7  кл.                                   
                        Тестові завдання групи А  (одна правильна відповідь).
            Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним.   (Кожна відповідь оцінюється -1 бал)
                                                                Бажаємо успіху!
1. Завдяки діяльності камбію ... (знайдіть правильне продовження): а) формується запасаюча основна тканина серцевини; б) потовщується листкова пластинка; в) утворюється система покривних тканин стебла і кореня; г) утворюються нові шари деревини і лубу в корені й стеблі;       д) формуються верхівкові твірні тканини бічних пагонів. 
2. Який процес забезпечує активне виділення води рослиною?  а) транспірація;   б) гутація;           в) замикання продихів; г) тургор; д) дифузія. 
3. Який плід характерний для кінського каштана?  а) коробочка;  б) горішок;  в) горіх; г) кістянка; д) cім'янка.
4. Місце відриву насінини від ніжки зачатку насінини:   а) ендосперм;  б) корінець;   в) сім’ядолі; г) підсім’ядольне коліно; д) рубчик. 
5. Після видалення кореневого чохлика у проростка кукурудзи через п’ять днів формується новий кореневий чохлик. У космічному кораблі, що перебуває у відкритому космосі, кореневий чохлик не регенерує. Яка причина цього? а) формування кореневого чохлика пов’язане із вмістом вуглекислого газу в атмосфері; б) формування кореневого чохлика пов’язане з фотоперіодизмом; в) формування кореневого чохлика пов’язане із земним тяжінням; г) формування кореневого чохлика пов’язане з різницею температур; д) формування кореневого чохлика пов’язано із наявністю грунту. 
6. У водній культурі промислово вирощують: а) саргасум; б) хлорелу; в) макроцистіс; г) спіруліну; д) спірогіру. 
7.Через свої ажурні листочки вона в народі отримала багато назв: „дівочі коси”, „червоне волосся”, „волосся Марії Богородиці”. Назвіть рослину: 
а) орляк; б) гронянка півмісяцева; в) адіантум венерин волос; г) кораліна.
8. Яке дерево українці назвали негній-деревом : 
а) тис; б) модрину; в) дуб; г) кедр.
9. У якої рослини шишки мають вигляд соковитих ягід, які мають лікувальні властивості? : 
а) кипарис;  б) тис;     в) ялівець.
10. Цей лишайник використовується для випікання „ескімоського хліба”: 
а) центрарія ісландська;    б) алекторія;      в) кладонія; г) ягель.
11. Укажіть рослину, плід якої — стручок:
а) гірчиця; б) магнолія; в) гвоздика; г) огірок
12. Назвіть найпростiших, до яких належить малярійний плазмодій? а) саркодові;  б) джгутикові; в) споровики; г) інфузорії; д) сисуни. 
14. Де розміщені внутрішні органи білої планарії ?: а) у первинній порожнині тіла; б) у вторинній порожнині тіла; в) у м'язовій тканині; г) в епітеліальній тканині; д) у сполучній тканині.
15. До якого типу належить нереїда ? :   а) кишковопорожнинних; б) молюсків; в) круглих червів; г) кільчастих червів; д) плоских червів 
16. Cкільки ніг має сонечко двокрапкове ?:   а) одну пару;   б) дві пари;   в) три пари;   г) шість;       д) вісім пар. 
17. У якого з названих птахів гніздо має найбільш складну конструкцію ?:    а) у ремеза;                 б) у крижня;  в) у чайки;  г) у берегової ластівки;  д) у сороки
18. У одного з карпатських слимаків дуже яскраве і незвично синє забарвлення тіла.Визначте, чим зумовлений специфічний колір покривних тканин слимака:  а) наявністю специфічних пігментів;   б) великою кількістю гемоціаніну;   в) оптичними властивостями покривної тканини;     г) наявністю на тілі тонких лусок, подібних до крил метеликів.
19. Що робить павук-хрестовик з порваною павутиною:  а) відриває в точках прикріплення і створює нову;  б) поїдає алишки павутини для вироблення нової;  в) ,,ремонтує» порвану павутину.
20. Чому багато зерноїдних птахів вигодовують своїх пташенят не зерном, а комахами:  а) на час вигодовування пташенят насіння чи зерно ще не достигло;  б) зерно пташенятами важко перетравлюється;  в) тваринна їжа для пташенят найкалорійніша
Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти.
  1. Класифікацію тварин здійснюють на основі:     а) спільного існування на одній території;  б) спорідненості й спільного походження;   в) однакового трофічного рівня;  г) розмірів хромосом.
  2. У кільчастих червів є системи органів:  а) нервова; б) кровоносна;  в) дихальна;  г) травна; д) видільна; е)статева.
  3. Для зелених мохів характерні ознаки: а) спорангії в коробочках;  б) рослини різноспорові;  в) у циклі розвитку переважає гаметофіт; г) рослини водяні; д) гаметофіт багаторічний.
  4. Ознакою, за якою кажана, вечірницю руду відносять до ряду Рукокрилі, є: а) наявність волосяного покриву; б) передні кінцівки перетворилися на крила;  в) народження сліпих малят;  г) харчуються виключно кровю тварин та людини.
  5. Непрямий розвиток з неповним перетворенням:  а) личинки мають спеціальні органи, не властиві дорослим особинам;  б) характерний для земноводних;  в) характеризується послідовними стадіями – личинка, лялечка, доросла особина;  г)личинки мають спільні риси будови з дорослими особинами, але відрізняються від них рядом суттєвих ознак;      д) супроводжується перебудовою всіх органів і систем.
  6. У своєму розвитку риба проходить послідовно стадії:  а) ікринка, личинка, мальок, доросла форма; б) ікринка, зародок, личинка, мальок, доросла форма; в) ікринка, зародок, мальок, доросла особина; г) ікринка, зародок, личинка, доросла форма.
  7. Загальною ознакою більшості рослинних організмів є:  а) гетеротрофність;  б) відсутність спеціалізованих систем органі;  в) автотрофність; г) транспорт речовин в організмі забезпечують провідні тканини; д) мають системи органів
  8. Флора - це:    а) назва рослини ;    б) наука, що вивчає рослинні організми;   в) сукупність видів рослин, що мешкають на певній території ;  г) тип рослинності .
  9. Назвіть характерні ознаки та функції вакуоль рослинних клітин:
а) мають власну мембрану;    б) мають клітинну стінку з целюлози;    в) всередині містять хромосоми;   г) містять клітинний сік;      д) підтримують тиск всередині клітини;                    е) сприяють збереженню сталої форми клітини.
     10.   На відміну від хлорели хламідомонада : а) активно пересувається за допомогою джгутиків;       б) веде придонний спосіб існування;   в) утворює зооспори;   г) утворює гамети;        д) одноклітинний організм.
Тести групи В.
1. Складіть логічні пари, виписавши літерні позначення, відповідні цифровим позначенням. 

1. Покривна тканина 
2. Механічна тканина 
3. Провідна тканина
4. Основна тканина 
5. Твірна
A. Клітини невеликих розмірів, що мають тонку оболонку 
Б. Знаходяться на поверхні коренів, стебел, листя 
B. Надає міцність рослинам 
Г. Утворюється в бульбах картоплі, насіння квасолі 
Д. Клітини мають вигляд трубок або судин  
2. До цифр, що позначає назву видозмінених коренів, підберіть відповідні букви, що позначають назви рослин. 
1. Коренеплоди                            A. Жоржини
2. Кореневі бульби                      Б. Орхідеї
3. Повітряні корені                      B. Буряк             
4. Дихальні корені                      Г. Болотний кипарис
                                                        Д. Іва 
3.  Установіть відповідність між типами плодів і назвами рослин, на яких вони формуються. 
1          листянка                                     А арахіс 
2          розкривна коробочка           Б фіалка 
3          нерозкривний біб                   В терен 
4          кістянка                                     Г квасоля 
                                                                 Д бавовник
4. Установіть відповідність між трофічними рівнями та організмами, які знаходяться на них у екосистемах. 
1 продуценти                                        А вівця 
2 консументи І порядку      Б вовк 
3 консументи ІІ порядку     В конюшина 
4 редуценти                               Г бульбочкова бактерія 
                                                         Д дощовий черв'як
5.  Установіть відповідність між видами комах і рядами, до яких вони належать:
1. джміль земляний                       А  Прямокрилі
2. дрозофіла                                     Б  Двокрилі
3. коник зелений                             В  Лускокрилі
4. гнойовик лісовий                        Г  Твердокрилі
                                                            Д  Перетинчастокрилі
6. Установіть відповідніть між тваринним організмом і способом  його розмноження:
1.планарія молочно-біла              А поділ навпіл
2.гідра пріноводна                          Б партеногенез
3.трутні бджоли медоносної        В фрагментація
4. малярійний плазмодій              Г брунькування
                                                             Д множинний поділ
Дайте розгорнуту відповідь на питання.
Чому трава не гине, коли її косять ?

                                         Олімпіадні завдання для 8  кл.
                                   Тестові завдання групи А  (одна правильна відповідь).
                Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним.   (Кожна відповідь оцінюється -1 бал)
                                                                Бажаємо успіху!
1. Місце відриву насінини від ніжки зачатку насінини:   а) ендосперм;       б) корінець;     в) сім’ядолі; г) підсім’ядольне коліно; д) рубчик.
2. Після видалення кореневого чохлика у проростка кукурудзи через п’ять днів формується новий кореневий чохлик. У космічному кораблі, що перебуває у відкритому космосі, кореневий чохлик не регенерує. Яка причина цього?                    а) формування кореневого чохлика пов’язане із вмістом вуглекислого газу в атмосфері;   б) формування кореневого чохлика пов’язане з фотоперіодизмом;    в) формування кореневого чохлика пов’язане із земним тяжінням;      г) формування кореневого чохлика пов’язане з різницею температур;   д) формування кореневого чохлика пов’язано із наявністю ґрунту.
3. У водній культурі промислово вирощують:   а) саргасум;   б) хлорелу;   в) макроцистіс;  г) спіруліну;  д) спірогіру.
4.Через свої ажурні листочки вона в народі отримала багато назв: «дівочі коси», «червоне волосся», «волосся Марії Богородиці». Назвіть рослину:     а) орляк б) гронянка півмісяцева;   в) адіантум венерин волос; г) кораліна.
5. Яке дерево українці назвали негній-деревом :   а) тис;   б) модрину;    в) дуб      г) кедр.
6.  Укажіть рід тварини, який належить до типу Кільчасті черви:
а) планарія; б) ціанея; в) дощовий черв’як; г) аскарида
7. Укажіть який тип нервової системи притаманний кишковопорожнинним:                   а) дифузний;   б) вузловий;   в) стовбурний;           г) дифузно – вузловий.
8. Назвіть найпростiших, до яких належить малярійний плазмодій?        а) саркодові;      б) джгутикові;  в) споровики;  г) інфузорії;  д) сисуни.
9.  Де розміщені внутрішні органи білої планарії ?:   а) у первинній порожнині тіла;   б) у вторинній порожнині тіла;   в) у м'язовій тканині;         г) в епітеліальній тканині;   д) у сполучній тканині.
10. Легеневі мішки розвиваються у:
а) скорпіонів;   б) голотурій     в) короїдів;   г) летючих риб.      д) ставковиків;
11. По вісім ходильних ніг мають дорослі:а) ропухи; б) жужелиці; в) іксодові кліщі; г) мокриці; д) павуки.
12. Рослина, плоди якої людина використовує в їжу:а) картопля;  б) морква;  в) баклажан;   г) капуста;   д) хрін.
13. Вкажіть правильну послідовність в ускладненні кровоносної системи хребетних тварин в  процесі еволюції:   а) Жаба - кролик - алігатор – акула;       б) акула - жаба - алігатор – кролик;            в) акула - алігатор- кролик – жаба;         г) алігатор - собака - акула – жаба;
14. Який фермент міститься у шлунковому соку, які поживні речовини він розщеплює і в якому середовищі?      а) лактаза, розщеплює лактат у кислому середовищі;   б) амілаза, розщеплює вуглеводи у лужному середовищі;   в) пепсин, розщеплює білки у кислому середовищі;  г) мальтаза, розщеплює мальтозу у лужному середовищі.
15.Позначте, при нестачі якого вітаміну розвивається рахіт:                а) вітаміну А;  
б) вітаміну В;      в) вітаміну С       г) вітаміну Д.
16.У тонкому кишечнику відбувається:    а) синтез глікогену.      б) усмоктування амінокислот.          в) синтез вітамінів.     г) остаточне всмоктування води.
17Яка роль надгортанного хряща в організмі людини?
а) закриває вхід до гортані під час ковтання їжі;      б) утримує щитоподібну залозу;             в) є місцем кріплення голосових зв'язок;    г) відкриває й закриває ворота легень.
18. Сучасний підхід до формування раціону збалансованого харчування людини передбачає наявність у ньому: 1) овочів і фруктів; 2) продуктів із високим умістом цукру й жирів (цукор, олія); 3) білкових продуктів (м’ясо, риба, яйця, бобові); 4) крохмалистих продуктів (картопля, хліб, рис, макарони); 5) молочних продуктів. Укажіть правильне твердження щодо відносного вмісту продуктів у раціоні.
а) частка продуктів із високим умістом цукру й жирів має перевищувати частку молочних продуктів;
б) частка молочних продуктів має бути більшою порівняно з часткою крохмалистих продуктів;
в) частка овочів і фруктів має перевищувати частку білкових продуктів;
г) частка продуктів із високим умістом цукру й жирів має дорівнювати частці крохмалистих продуктів.
19. Укажіть елемент будови кістки, який забезпечує ріст кісток у товщину:   а) червоний кістковий мозок;   б)жовтий кістковий мозок; в) хрящова тканина;   г) окістя.
20. Назвіть білок, що входить до складу міофібрил м'язів і бере участь у скороченні:
а) інсулін;   б) кератин;    в) родопсин;   г) актин.

Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти.
1.      Класифікацію тварин здійснюють на основі:     а) спільного існування на одній території;  б) спорідненості й спільного походження;   в) однакового трофічного рівня;  г) розмірів хромосом.
2.      У кільчастих червів є системи органів:  а) нервова; б) кровоносна;                   в) дихальна;  г) травна; д) видільна; е)статева.
3.      Для зелених мохів характерні ознаки: а) спорангії в коробочках;  б) рослини різноспорові;  в) у циклі розвитку переважає гаметофіт; г) рослини водяні;             д) гаметофіт багаторічний.
4.      Ознакою, за якою кажана, вечірницю руду відносять до ряду Рукокрилі, є:  а) наявність волосяного покриву; б) передні кінцівки перетворилися на крила;      в) народження сліпих малят;  г) харчуються виключно кров’ю тварин та людини.
5.      Непрямий розвиток з неповним перетворенням:  а) личинки мають спеціальні органи, не властиві дорослим особинам;    б) характерний для земноводних;  в) характеризується послідовними стадіями – личинка, лялечка, доросла особина;  г)личинки мають спільні риси будови з дорослими особинами, але відрізняються від них рядом суттєвих ознак;      д) супроводжується перебудовою всіх органів і систем.
6.   На відміну від хлорели хламідомонада : а) активно пересувається за допомогою джгутиків;       б) веде придонний спосіб існування;   в) утворює зооспори;             г) утворює гамети;        д) одноклітинний організм.
7.Чому при швидкому вживанні їжі є небезпека переїдання?
А) їжа гірше засвоюється; Б) їжа повільніше   перетравлюється;
В) не встигає виділитися шлунковий сік; Г) шлунок не розтягується;
Д) сигнали про насичення надходять у мозок із затримкою
8.Вкажіть методи анатомії людини:   а) рентгеноскопічний;  б) цитогенетичний;                    в) біохімічний;  г) антропометричний;   д) розтин і препарування трупів.
9. Диктіосоми – це..:  а) вирости в цитоплазмі; б) структурні одиниці комплексу Гольджі;      в) органоїди руху;   г) складові частини ядра тваринної клітини.
10. Позначте характерні особливості сполучної тканини:  а) клітини щільно прилягають одна до одної;  б) містить багато міжклітинної речовини;  в) висока здатність до відновлення;  г) клітини розміщені рихло; д) провідність.
Тести групи В.
1. Складіть логічні пари, виписавши літерні позначення, відповідні цифровим позначенням. 
1. Покривна тканина 
2. Механічна тканина 
3. Провідна тканина
4. Основна тканина 
5. Твірна
A. Клітини невеликих розмірів, що мають тонку оболонку 
Б. Знаходяться на поверхні коренів, стебел, листя 
B. Надає міцність рослинам 
Г. Утворюється в бульбах картоплі, насіння квасолі
Д. Клітини мають вигляд трубок або судин 
2. До цифр, що позначає назву видозмінених коренів, підберіть відповідні букви, що позначають назви рослин. 
1. Коренеплоди                            A. Жоржини
2. Кореневі бульби                      Б. Орхідеї
3. Повітряні корені                      B. Буряк            
4. Дихальні корені                      Г. Болотний кипарис
                                                        Д. Іва 
3. Установіть відповідність між органами та системами органів людини, до якої вони належать
A) шлунок, стравохід;           Б) нирки, сечовий міхур;
B) головний мозок;                Г) гортань, бронхи.
1. кровоносна;
2. травна;
3. дихальна;
4. нервова;
5. видільна.
4. Установіть відповідність між частиною тіла та м'язом, який є в її складі:

Частина тіла
М'яз
А голова
1 двоголовий
Б стегно
2 діафрагма
В спина
3 жувальний
Г рука
4 кравецький

5 найширший
5. Установіть відповідність між порушенням опорно-рухової системи та його ознакою:

Порушення опорно - рухової системи
Ознака порушення
А сколіоз
1 відсутність склепіння стопи
Б кіфоз
2 викривлення хребта вліво чи вправо
В лордоз
3 надмірний задній вигин хребта в грудному відділі
Г плоскостопість

4 надмірний передній вигин хребта в поперековому відділі

5 спіралеподібне викривлення хребта

6.      Установіть відповідність між ссавцями та рядами, до яких вони належать.
1  кріт звичайний                                       А  Парнокопитні
2  лисиця звичайна                                    Б  Хижі
3  козуля європейська                               В  Гризуни
4  білка звичайна                                        Г  Непарнокопитні
                                                                           Д Комахоїдні
7. Установіть відповідність між тваринним організмом і способом  його розмноження:
1.планарія молочно-біла              А поділ навпіл
2.гідра пріноводна                          Б партеногенез
3.трутні бджоли медоносної        В фрагментація
4. малярійний плазмодій              Г брунькування
                                                        Д множинний поділ

Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Думка про те, що страус — уособлення боязкості, дуже поширена і навіть увійшла в прислів’я. Але цей птах занурює голову в пісок і тримає її там деякий час навіть коли абсолютно ніякої загрози не існує: не чути шереху, навколо не бачити ані руху. Тоді навіщо страус ховає голову в пісок?
.

                                         Олімпіадні завдання для 9  кл.                                  
                              Тестові завдання групи А  (одна правильна відповідь).
            Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним.   (Кожна відповідь оцінюється -1 бал)
                                                                Бажаємо успіху!
1. Яка рослина розмножується коренями?
а) конвалії; б) півники; в) хрін; г) малина; д) фіалки. 
2. Яка рослина розмножується листками? а) бегонія; б) братики; в) суниця; г) гіацинт; д) тілоріз. 
3. Що називають рубчиком? а) місце відриву насінини від ніжки насінного зачатка; б) місце відриву листка від стебла; в) загострений край насінини;г) отвір у шкірочці насінини; д) місце відриву насінини від стінки зав'язі.
4. Завдяки діяльності камбію ... (знайдіть правильне продовження): а) формується запасаюча основна тканина серцевини; б) потовщується листкова пластинка; в) утворюється система покривних тканин стебла і кореня; г) утворюються нові шари деревини і лубу в корені й стеблі;
 д) формуються верхівкові твірні тканини бічних пагонів. 
5. Який процес забезпечує активне виділення води рослиною? а) транспірація; б) гутація;
 в) замикання продихів; г) тургор; д) дифузія. 
6. Який плід характерний для кінського каштана?  а) коробочка;  б) горішок;  в) горіх; г) кістянка; д) cім'янка.
7.  У насінині бобової рослини найбільшу вагу має:  а) ендосперм;  б) зародок;  в) сім’ядолі;           г) насінна шкірка; д) мікропіле. 
8. Після видалення кореневого чохлика у проростка кукурудзи через п’ять днів формується новий кореневий чохлик. У космічному кораблі, що перебуває у відкритому космосі, кореневий чохлик не регенерує. Яка причина цього? а) формування кореневого чохлика пов’язане із вмістом вуглекислого газу в атмосфері; б) формування кореневого чохлика пов’язане з фотоперіодизмом; в) формування кореневого чохлика пов’язане із земним тяжінням; г) формування кореневого чохлика пов’язане з різницею температур; д) формування кореневого чохлика пов’язано із наявністю грунту. 
9. У водній культурі промислово вирощують:   а) саргасум;   б) хлорелу;   в) макроцистіс;                 г) спіруліну;   д) спірогіру. 
10.Через свої ажурні листочки вона в народі отримала багато назв: „дівочі коси”, „червоне волосся”, „волосся Марії Богородиці”. Назвіть рослину: 
а) орляк; б) гронянка півмісяцева; в) адіантум венерин волос; г) кораліна.
11. Яке дерево українці назвали негній-деревом : 
а) тис; б) модрину; в) дуб; г) кедр.
12. У якої рослини шишки мають вигляд соковитих ягід, які мають лікувальні властивості? : 
а) кипарис;  б) тис;     в) ялівець.
13. Цей лишайник використовується для випікання «ескімоського хліба»: 
а) центрарія ісландська;    б) алекторія;      в) кладонія; г) ягель.
14. . У середньому мозку розрізняють: а) дах і ніжки мозку; б) зорові бугри і підзоровогорбова ділянка; в) півкулі і черв’ячок; г) півкулі і мозолисте тіло. 
15. Укажіть рослину, плід якої — стручок:
а) гірчиця; б) магнолія; в) гвоздика; г) огірок
16. Назвіть найпростіших, до яких належить малярійний плазмодій? а) саркодові;  б) джгутикові; в) споровики; г) інфузорії; д) сисуни. 
17. Де розміщені внутрішні органи білої планарії ?: а) у первинній порожнині тіла; б) у вторинній порожнині тіла; в) у м'язовій тканині; г) в епітеліальній тканині; д) у сполучній тканині. 
18. До якого типу належить нереїда ? : а) кишковопорожнинних; б) молюсків; в) круглих червів;
 г) кільчастих червів; д) плоских червів 
19. Скільки ніг має сонечко двокрапкове ?:   а) одну пару;  б) дві пари;  в) три пари;  г) шість;          д) вісім пар. 
20. У якого з названих птахів гніздо має найбільш складну конструкцію ?:                                            а) у ремеза; б) у крижня;  в) у чайки;  г) у берегової ластівки;  д) у сороки 
21. У яких тварин вперше з’явилася мезодерма?   а) кишковопорожнинних;     б) плоских червів; в) кільчастих червів; г) безщелепних; д) земноводних;
22. Уведення в організм антигена спричиняє імунну реакцію на цей антиген, унаслідок якої:       а) гальмується розмноження клітин, що виробляють антитіла до цього антигена;  б) не змінюється розмноження клітин, які виробляють антитіла до цього антигена;  в) зменшується кількість клітин, які виробляють антитіла до цього антигена;  г) різко зменшується, а згодом збільшується кількість клітин, що продукують антитоксини;  д) стимулюється розмноження клітин, які виробляють антитіла до цього антигена. 
23. Який фермент міститься у шлунковому соку, які поживні речовини він розщеплює і в якому середовищі?      а) лактаза, розщеплює лактат у кислому середовищі; б) амілаза, розщеплює вуглеводи у лужному середовищі; в) пепсин, розщеплює білки у кислому середовищі; г) мальтаза, розщеплює мальтозу у лужному середовищ 
24. Як називають рідину, отриману з крові після видалення з неї клітин і фібриногену? а) плазма; б) тканинна рідина; в) лімфа; г) сироватка; д) дефібринована кров. 
25. Які з гормонів продукує чи вивільняє гіпофіз? а) вазопресин; б) глюкагон; в) адреналін;             г) тироксин; д) соматотропін.
26. Хворій на дифтерію людині необхідно ввести: а) вакцину; б) антигени; в) сироватку;                   г) фізіологічний розчин; д) вітаміни та мінеральні речовини.
27. Які можуть бути наслідки пошкодження всіх правих передніх корінців спинномозкових нервів? а) скелетні м'язи лівої половини вилучаються з рефлекторної діяльності і втрачається чутливість лівої половини тіла; б) скелетні м'язи правої половини тіла вилучаються з рефлекторної діяльності; в) скелетні м'язи лівої половини тіла вилучаються з рефлекторної діяльності; г) втрата чутливості правої половини тіла; д) втрата чутливості лівої половини тіла.
28. Яким відділом кишечнику людини неперетравлені рештки їжі безпосередньо надходять до прямої кишки?  а) дванадцятипалою кишкою;  б) сигмоподібною кишкою ; в) сліпою кишкою; 
г) порожнистою кишкою.
29. У результаті дії симпатичної нервової системи відбувається:  а) посилення серцевих скорочень;  б) збільшення виділення шлункового соку;  в) посилення перистальтики кишечника;
г) розширення кровоносних судин. 
 30. У людини артеріальна кров перетворюється на венозну в :  а) печінковій вені;  б) капілярах великого кола кровообігу; в) капілярах малого кола кровообігу;  г) легенях. 

Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти.
1. Які рослини розмножуються бульбами ?:   а) жоржини;   б) півники;   в) гладіолуси;   г) глоксинії;
д) нарциси
2. Які ознаки ніколи не збігаються у рослин з бактеріям ?:   а) тип живлення;  б) тип поглинання поживних речовин;   в) відношення до кисню в середовищі;   г) наявність твердої оболонки;            д) організація ядерного апарату
3. Які рослини є отруйними? : а) смерека; б) плаун булавоподібний; в) блекота; г) пирій; д) тис звичайний.
4. На відміну від хлорели хламідомонада : а) активно пересувається за допомогою джгутиків; 
б) веде придонний спосіб існування; в) утворює зооспори; г) утворює гамети; д) одноклітинний організм.
5. Бактерію кишкової палички використовують для отримання: 
а) інсуліну;  б) інтерферону;   в) імуноглобуліну;  г) пеніциліну.
6. Укажіть спеціальні утворення покривних тканин рослини, які забезпечують зв’язок її організму з довкіллям :   а) міжклітинники;   б) продихи;   в) судинно-волокнисті пучки;                    г) сочевички;    д) судини;  е) ситоподібні трубки.
7. Які ознаки грибів суперечать їхньому розміщенню в царстві тварин ?: а) характер кінцевих продуктів метаболізму; б) наявність хітину в зовнішніх покривах тіла; в) спосіб поглинання речовин; г) спосіб живлення ; д) характер запасних поживних речовин.
8. Спорофіт мохоподібних :    а) не існує самостійно, паразитує на гаметофіті;  б) існує самостійно;
в) представлений пагоном з листочками та стеблинкою; г) має ризоїди.
9.Хроматофори... (знайдіть правильне продовження):  а) це – органели з фотосинтезуючими пігментами; б) є в найпростіших, що мають змішаний тип живлення; в) є в найпростіших, що мають автотрофний тип живлення ; г) є у форм, що на світлі здатні до фотосинтезу; д) це – органели, які нехарактерні для найпростіших.
 10. Вкажіть іони плазми крові, які забезпечують постійність внутрішнього середовища:
а) натрію;  б) калію;  в) кальцію; г) фосфору;  д) феруму.
11. Для утворення протромбіну в процесі згортання крові необхідна наявність в організмі людини: а) вітаміну А;  б) вітаміну В;  в) вітаміну С;  г) вітаміну К.
12. Що є необхідною умовою для проведення збудження в нервовому волокні: а) фізіологічна цілісність; б) наявність великої кількості відростків; в) відсутність відростків; г) наявність іонів Са2+; д) анатомічна цілісність.
13. Які кістки утворюють плечовий суглоб: а) ключиця;  б) ліктьова;  в) променева;  г) лопатка;      д) плечова.
14. Вкажіть процеси, які належать до імунних реакцій організму:  а) алергічний процес;                б) запальний процес; в) інфекційний процес; г) загартування організму; д) здоровий спосіб життя.
15. Де немає судин лімфатичної системи:  а) у легенях; б) у печінці; в) у селезінці; г) в епітелії шкіри; д) у мязовій тканині.
Тести групи В.
1. Установіть відповідність між назвами тканин та функціями,  які вони  виконують.
1 Шкірка, або   Епідерма                  
2 Коленхіма
3 Склеренхіма
4 Ксилема
         А   Тканини, які беруть участь у процесах росту рослин.            
         Б   Мертва механічна тканина, від клітин якої  залишаються  тільки клітинні стінки,  які утворюють судини, по яких від коренів у надземну частину транспортуються вода та розчинені в ній мінеральні речовини.
        В   Мертва механічна тканина, живий вміст клітин якої відмирає внаслідок здерев’яніння клітинних стінок, і від клітин залишаються лише клітинні стінки, що сприяє виконанню цією тканиною відповідних функцій.
       Г   Жива механічна тканина, що має видовжені клітини з потовщеними целюлозними стінками, зустрічається в органах рослин, що ростуть, — стеблах, листках, плодах тощо.
     Д   Одношарова тканина, позбавлена хлоропластів, пронизана продихами і може нести різні волоски та залозки, зверху вкрита кутикулою з жироподібних речовин, що захищає рослини від надмірного випаровування.
2. Установіть відповідність між назвами видозмін кореня і їх функціями.
1 Ходульні корені
2 Коренеплоди
3 Дихальні корені
4 Корені присоски
            А   Втягують точку росту рослини в ґрунт за несприятливих умов.
              Б   Сприяють закріпленню рослини в тілі рослини хазяїна, а також поглинанню поживних речовин з неї.
             В   Властиві рослинам болотистих місцезростань, вони забезпечують кореневу систему киснем для дихання.
            Г   Виконують запасаючу функцію та функцію вегетативного розмноження.
            Д   Підтримують тіло рослин на хиткому ґрунті, наприклад у мангрових чагарниках у припливній зоні.
3. Установіть відповідність між частинами квітки та їх функціями:
1 Оцвітина
2 Маточка
3 Зародковий      мішок
4 Тичинка
            А Сукупність чоловічих гаметофітів — пилинок, або   пилкових зерен.
              Б Частина квітки, яка складається з тичинкової нитки, пиляка та в’язальця, та бере участь  у  статевому  розмноженні.
             В Жіночий гаметофіт, утворений шістьма гаплоїдними клітинами та диплоїдною центральною клітиною.
             Г Частина квітки, з якої згодом формується плід.
            Д Захищає генеративну частину квітки та приваблює обпилювачів, складається з чашечки та віночка.
4. Установіть відповідність між відділом головного мозку і функціями, які він виконує.
1 Довгастий  мозок
2 Міст
3 Мозочок
4 Середній  мозок     
              А Містить центри первинного аналізу інформації, що надходить від органів чуття, а також провідні шляхи, відіграє важливу роль і в регуляції тонусу скелетних м’язів.
             Б Сполучає середній та довгастий мозок, і, головним чином, виконує провідникову функцію.
            В Координує рухи організму, бере участь у підтримці тонусу м’язів та регуляції роботи внутрішніх органів.
            Г Містить центри дихання, серцебиття, жування, ковтання, потовиділення, захисних рефлексів (кашель, чхання, блювота) та ін., крім рефлекторної функції виконує також і провідникову.
          Д Містить центри голоду та насичення, спраги, аналізу зорової інформації, больової чутливості тощо.
5.  Установіть відповідність між органами та біологічними процесами, що відбуваються в них. 
1          гортань                 А виділення пролактину 
2          печінка                 Б координація рухів 
3          гіпофіз                  В акомодація зору 
4          мозочок                Г формування голосу 
                                            Д нагромадження глікогену 

6.  Установіть відповідність між типами плодів і назвами рослин, на яких вони формуються
1          листянка                                     А арахіс 
2          розкривна коробочка           Б фіалка 
3          нерозкривний біб                   В терен 
4          кістянка                                     Г квасоля 
                                                                 Д бавовник
7. Установіть відповідніть між тваринним організмом і способом  його розмноження:
1.планарія молочно-біла              А поділ навпіл
2.гідра прісноводна                          Б партеногенез
3.трутні бджоли медоносної        В фрагментація
4. малярійний плазмодій              Г брунькування
                                                             Д множинний поділ
8. Установіть відповідність між видами комах і рядами, до яких вони належать:
1. джміль земляний                       А  Прямокрилі
2. дрозофіла                                     Б  Двокрилі
3. коник зелений                             В  Лускокрилі
4. гнойовик лісовий                        Г  Твердокрилі
                                                            Д  Перетинчастокрилі
9.  Віднесіть функції або  властивості до певних клітин крові: 
  1 не мають ядра;                                                       А   еритроцити; 
                                                                                         Б   тромбоцити; 
 2 беруть участь у зсіданні крові;                            В  лейкоцити; 
 3 не мають постійної форми;                                 Г   моноцити;
 4  виходять з кровоносних капілярів                   Д   макрофаги 
у  тканини                                                                    Ж    лімфоцити 
5 здатні до фагоцитозу 
6 забезпечують клітинний       і  гуморальний імунітет
10.  Установіть відповідність між типами тканин організму людини і назвами речовин, що входять до їхнього складу
1. Сполучна                                 А. Кератин
2. Епітеліальна                           Б. Міозин
3. М’язова                                   В. Гемоглобін
4. Нервова                                   Г. Фіброїн
                                                      Д. Мієлін 

Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1.      У деяких Плазунів та у зародків птахів легеневі артерії ( по яким від серця до легень тече венозна кров), з’єднуються зі спинною аортою боталовими протоками. Як на вашу думку, чим можна пояснити наявність цих протоків, завдяки яким артеріальна та венозна кров змішуються?
2.      У яких випадках людям вводять у кров хлорид кальцію ( іони Са2+) ?
.
                                        Олімпіадні завдання для 10  кл.                                                                                   Тестові завдання групи А  (одна правильна відповідь).
            Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним.   (Кожна відповідь оцінюється -1 бал)
                                                                Бажаємо успіху!
1. Яка рослина розмножується коренями?   а) конвалії;  б) півники;  в) хрін;  г) малина;  д) фіалки.
2. Що називають рубчиком?  а) місце відриву насінини від ніжки насінного зачатка;  б) місце відриву листка від стебла;  в) загострений край насінини;  г) отвір у шкірочці насінини;  д) місце відриву насінини від стінки зав'язі.
3. Завдяки діяльності камбію ... (знайдіть правильне продовження):  а) формується запасаюча основна тканина серцевини;  б) потовщується листкова пластинка;  в) утворюється система покривних тканин стебла і кореня;  г) утворюються нові шари деревини і лубу в корені й стеблі;     д) формуються верхівкові твірні тканини бічних пагонів.
4. Який плід характерний для кінського каштана?  а) коробочка;  б) горішок;  в) горіх;  г) кістянка; д) cім'янка.
5.  У насінині бобової рослини найбільшу вагу має:  а) ендосперм;  б) зародок;  в) сім’ядолі;           г) насінна шкірка; д) мікропіле. 
6. Після видалення кореневого чохлика у проростка кукурудзи через п’ять днів формується новий кореневий чохлик. У космічному кораблі, що перебуває у відкритому космосі, кореневий чохлик не регенерує. Яка причина цього?  а) формування кореневого чохлика пов’язане із вмістом вуглекислого газу в атмосфері;  б) формування кореневого чохлика пов’язане з фотоперіодизмом;  в) формування кореневого чохлика пов’язане із земним тяжінням;                      г) формування кореневого чохлика пов’язане з різницею температур;  д) формування кореневого чохлика пов’язано із наявністю грунту.
7. Хроматофори... (знайдіть правильне продовження):  а) це – органели з фотосинтезуючими пігментами;  б) є в найпростіших, що мають змішаний тип живлення;  в) є в найпростіших, що мають автотрофний тип живлення ;  г) є у форм, що на світлі здатні до фотосинтезу;  д) це – органели, які нехарактерні для найпростіших. 
8. У вивчення паразитів людини і тварин великий внесок зробив:  а) К.І.Скрябін;  б)В.Г.Нікольський;   в) І.І.Мечніков;  г) В.О.Догель;   д) І.М.Сєченов. 
9. Які з перелічених тварин занесені до Червоної книги України?  а) білий журавель, гадюка звичайна, кобра, джейран;  б) ефа піщана, малий лебідь, лисиця чорнобура;  в) білий лелека, ластівка сільська, вуж водяний;  г) ропуха очеретяна, хохуля, бурозубка альпійська, дрохва;             д) боривітер, вугор річковий, чорний шуліка, гребінчастий тритон. 
10. Де влаштовують гнізда жайворонки?  а) на землі;  б) на високих деревах ; в) у дуплах;               г) низько біля землі на кущах;  д) на будівлях.
11. У якого виду птахів усі пальці лап спрямовані вперед? а) зозулі; б) шпака; в) качки; г) стрижа; д) горобця.
12. Який полісахарид входить до складу клітинних стінок деяких грибів, кутикули членистоногих?  а) целюлоза; б) крохмаль;  в)  глікоген;  г)  хітин
13. Звідки береться павутинка, що з неї деякі гусениці роблять собі кокон? а) з тенет павуків; б) зі слини гусениці; в) з волоконець рослин, що ними живиться гусениця; г) із залоз, розкиданих по тілу гусениці; д) із залоз на останньому сегменті тіла. 
14. Відомо, що у крокодилів, як і у ссавців, серце чотирикамерне, однак крокодили є холоднокровними тваринами. Чому? а) серце частково поділене на дві частини; б) є ліва дуга аорти; в) є тільки права дуга аорти; г) є ліва і права дуги аорти, які сполучені в спинну аорту, де кров частково змішується; д) є тільки спинна аорта, де кров змішана
15. Де розміщені органи рівноваги річкового рака? а) в основі коротких вусиків; б) біля основи довгих вусиків; в) над очима; г) біля основи ходильних ніг; д) на черевці.
16. Що виступає на шкірі у вигляді світлих крапельок у разі її поранення?   а) кров ;   б) плазма;   в) сироватка;  г) лімфа;  д) тканинна рідина. 
17. Яку функцію виконує чотириголовий м'яз?   а) згинання гомілки у колінному суглобі;                 б) розгинання гомілки у колінному суглобі ;  в) згинання кінцівки у гомілковостопному суглобі;       г) розгинання кінцівки у кульшовому суглобі;   д) приводить у рух нижню кінцівку
18. Клітинний імунітет забезпечується…(знайдіть правильне продовження):    а) фагоцитами;      б) Т-лімфоцитами;  в) інтерфероном;  г) антитілами;  д) антигенами. 
19. Хворій на дифтерію людині необхідно ввести…(знайдіть правильне продовження):                 а) вакцину; б) антигени; в) сироватку; г) фізіологічний розчин; д) вітаміни та мінеральні речовини. 
20. У якому шарі шкіри виробляється вітамін Д?        а) у ростковому шарі епідермісу;                         б) у підшкірних жирових клітинах;      в) у сполучній тканині власне шкіри;       г) у гладкій м'язовій тканині;        д) у роговому шарі епідермісу. 
21. Які можуть бути наслідки пошкодження всіх правих передніх корінців спинномозкових нервів?   а) скелетні м'язи лівої половини вилучаються з рефлекторної діяльності і втрачається чутливість лівої половини тіла;   б) скелетні м'язи правої половини тіла вилучаються з рефлекторної діяльності;   в) скелетні м'язи лівої половини тіла вилучаються з рефлекторної діяльності;   г) втрата чутливості правої половини тіла;   д) втрата чутливості лівої половини тіла.
22. Визначте послідовність шляху збудження у разі опіку шкіри:   а) рецептор → великі півкулі головного мозку → відцентровий нейрон;    б) рецептор → біла речовина головного мозку → вставний нейрон → робочий орган;    в) рецептор → доцентровий нейрон → сіра речовина спинного мозку → вставний нейрон → відцентровий нейрон → робочий орган ;    г) рецептор → сіра речовина спинного мозку → відцентровий нейрон → робочий орган;    д) рецептор → доцентрові нейрони → проміжний мозок → вставні нейрони → робочий орган.
23. Яка властивість води запобігає різким коливанням температури в клітині? 
а) низька теплоємність ;  б) структурованість;  в) висока теплоємність;   г) буферність
24. Між клітинами якої тканини людського організму зникають плазматичні мембрани?  а)сполучної;   б) м’язової ;  в) нервової;    г) епітеліальної
25Яка властивість білків лежить в основі подразливості живих організмів?:    а) здатність білків до незворотної зміни своєї структури ;   б) здатність білків до зворотної зміни своєї структури;              в) наявність водневих зв’язків у молекулі білка;   г) наявність вторинної структури в молекулі білка.                                                          
26. Як називають сучасну галузь біології, що створює методи синтезу і виділення генів, за допомогою яких перебудовується генотип організму?  а) молекулярна біологія;  б) біохімія;         в) біотехнологія;  г) генна інженерія;  д) гібридизація соматичних клітин. 
27. Структурний ген прокаріот, у якому записана інформація про молекулу білка, складається із 1500 нуклеотидів. Скільки амінокислотних залишків є в цьому білку?   а) 500;   б) 1500;   в) 750;   г) 4500;   д) 300. 
28. На якому рівні організації живої матерії відбувається потік енергії між популяціями різних видів і кругообіг речовин між організмами та їхнім неорганічним оточенням?  а) тканинно-органовому; б) біогеоценотичному; в) організменному; г) молекулярному; д) популяційно-видовому. 
29. У молекулі і-РНК, що утворилася під час транскрипції, частка нуклеотидів становить: 20% Г, 30% У, 10% Ц , 40 % А.Визначте співвідношення між нуклеотидами на матричній ділянці ДНК. :  а) 40% Г, 20% У, 15% Ц, 25% А;    б) 35% А, 35% Т, 15% Ц, 15% Г;      в) 30% Ц, 20% А, 15% Г, 35% Т;       г) 40% Г, 20% А, 15% Ц, 25% У. 
30. Де зосереджена головна кількість фосфоліпідів у клітині?   а) вакуолі;   б) комплексі Гольджі; в) клітинній мембрані;   г) цитоплазмі;    д) ядрі.

Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти.
1. Укажіть спеціальні утворення покривних тканин рослини, які забезпечують зв’язок її організму з довкіллям:   а) міжклітинники;    б) продихи;   в) судинно-волокнисті пучки;                    г) сочевички;     д) судини;    е) ситоподібні трубки.
2. Укажіть правильні твердження про хлоропласти:    а) належать до пластид;       б) безбарвні;     в) містять хлорофіл;     г) у них відбувається фотосинтез;    д) їх вміст оточений клітинною стінкою;        е) основна функція — запасання поживних речовин.
3. Назвіть характерні ознаки та функції вакуоль рослинних клітин:
а) мають власну мембрану;    б) мають клітинну стінку з целюлози;    в) всередині містять хромосоми;   г) містять клітинний сік;      д) підтримують тиск всередині клітини;   е) сприяють збереженню сталої форми клітини
4. Чим представлена кровоносна система кільчастих червів:   а) серцем;  б) спиною судиною;       в) черевною судиною;   г) кільцевими судинами;   д) кардіальними судинами.
5. Де у риб міститься венозна кров:    а) у серці;  б) тільки ушлуночку серця; в) в артеріях малого кола кровообігу;  г) в артеріях які йдуть до зябер;  д) в артеріях, які відходять від зябер.
6. У чому полягають особливості дихання птахів:   а) за одним вдихом слідує два видихи;   б) за двома вдихами слідує один видих;   в) вдих і видих пов’язані з підйомом і опусканням крил;            г) газообмін відбувається в повітряних мішках;     д) газообмін відбувається на вдиху і видиху.
7.  Сіра речовина спинного мозку людини складається з:  а) 3% рухових і 97% вставних нейронів; б) 97% рухових і 3% вставних нейронів;  в) 31% рухових і 69% вставних нейронів;  г) 69% рухових і 31% вставних нейронів.
8. Які функції виконують гормони епіфіза: а) впливають на пігменти шкіри; б) гальмують секрецію гормону росту; в) впливають на процеси статевого розвитку; г) беруть участь у регуляції рівня глюкози в крові; д) розщеплюють вуглеводи.
9. Що є необхідною умовою для проведення збудження в нервовому волокні: а) фізіологічна цілісність; б) наявність великої кількості відростків; в) відсутність відростків; г) наявність іонів Са2+; д) анатомічна цілісність. .
10. Які вуглеводи належать до дисахаридів:   а) лактоза;   б) маноза;   в) сахароза;   г) фруктоза;   д) мальтоза.
11. Зазначте, яку функцію виконують рибосоми в синтезі протеїнів:
    а) забезпечують синтез поліпептидів на тРНК з допомогою іРНК;
    б) забезпечують синтез поліпептидів на іРНК за рахунок транспортних послуг тРНК;
    в) забезпечують синтез полінуклеотидів на іРНК за рахунок транспортних послуг тРНК;
    Г) все зазначене.
12.Позначте ряди, що містять лише назви гексоз:   а) глюкоза й галактоза;   б) рибоза й дезоксирибоза ;  в) фруктоза;   г) лактоза;   д) крохмаль й глікоген.
13. Вкажіть структури, властиві прокаріотам:   а) плазматична мембрана, клітинна стінка;               б) цитоплазма, слизова капсула (у деяких видів);     в) ядерна мембрана, ядро, хромосоми;              г) кільцева ДНК, органели руху;     д) рибосоми, хроматофори.
14. Вкажіть функції центросоми:    а) утворення полюсів ділення клітини;    б) синтез білків і АТФ; в) формування мікротрубочок веретена поділу;  г) розтягування дочірніх хромосом до полюсів під час мітозу й мейозу;  д) розщеплення АТФ.
15. З яких мономерів складається молекула лактози?   а) галактози;   б) глюкози;   в) фруктози;     г) мальтози;   д) рамнози .
16. Які властивості характерні для переносників іонів крізь цитоплазматичну мембрану у цитоплазму?        а) кількість переносників у мембранах обмежена;      б)            кількість переносників у мембранах необмежена;     в)     переносники специфічні відносно певних іонів;      г)   переносники неспецифічні відносно певних іонів;   д ) конформаційні зміни для переносників не характерні
17. Йонні канали в плазматичних мембранах еукаріотичних клітин можуть відкриватися при:
а) зміні мембранного потенціалу;   б)       при механічній деформації мембрани;   в) фосфорилюванні; 
г) глікозилюванні;   д)         дії спеціалізованих сигнальних молекул.
18. Які твердження стосовно ДНК є вірними:         а)            два ланцюги ДНК спрямовані паралельно, конформаційні зміни для переносників не характерні;   б) пара нуклеотидів формується з двох пуринів чи з двох піримідинів;    в)  зв’язок між ланцюгами підтримується водневими зв’язками;    г) сумарна кількість А та Т дорівнює кількості Г та Ц;      д)  сумарна кількість Г та Т дорівнює кількості А та Ц.
19. Типовими внутрішньоклітинним депо кальцію є такі органели:
а) саркоплазматичний ретикулум;   б)      ядро;  в) лізосоми;   г)          пероксисоми;     д) мітохондрії.
20. На якій стадії клітинного поділу відбувається кросинговер хромосом?
а) в анафазі мітозу;  б)          в метафазі мітозу;    в)          в профазі І мейозу;    г)в метафазі ІІ мейозу;
д) в телофазі мейозу.
Тести групи В.
1.      Установіть відповідність між біологічними науками та їхніми об’єктами дослідження.
1  Біохімія                                                            А  Утворення інфекційних білків — пріонів.
      2  Біотехнологія                                                  Б  Розвиток зародка людини.
      3  Молекулярна біологія                                  В  Біосинтез білків.        
     4  Ембріологія                                                      Г  Становлення людини як біологічного виду.
                                                                              Д  Виробництво кефіру.

2.      Установіть відповіднсть між назвами класів органічних сполук і речовинами, які до них належать:
1  білки;                                                        А  ДНК
2  ліпіди;                                                       Б  тристеарин
3  вуглеводи;                                               В  міоглобін
4  нуклеїнові кислоти                                Г  стероїдні гормони
                                                                        Д  фруктоза.

3.      Установіть відповідність між сссавцями та рядами, до яких вони належать.
1  кріт звичайний                                       А  Парнокопитні
2  лисиця звичайна                                    Б  Хижі
3  козуля європейська                               В  Гризуни
4  білка звичайна                                        Г  Непарнокопитні
                                                                         Д Комахоїдні

4.      Установіть відповідність між біологічним процесом і клітинною структурою, з допомогою якої він здійснюється. 
1  розщеплення жирів                       А  комплекс Гольджi 
2 трансляція                                         Б  рибосома 
3  реплікація                                         В  ядро 
4  транспорт іонів                              Г  лізосома 
                                                                 Д  мембрана
5.      Установіть відповідність між біологічним об’єктом і характеристикою носія його спадкової інформації:
1  ендосперм пшениці                                             А  гаплоїдний набір хромосом
2  збудник холери                                                     Б  триплоїдний набір хромосом
3  зародок трутня                                                       В  кільцеподібна молекула ДНК
4         лейкоцит                                                              Г  диплоїдний набір хромосом
                                                                                        Д поліплоїдний набір хромосом.
6.  Віднесіть функції або  властивості до певних клітин крові:
   1 не мають ядра;                                                                 А   еритроцити; 
   2 беруть участь у зсіданні крові;                                     Б   тромбоцити; 
                                                                                            В  лейкоцити; 
 3 не мають постійної форми;                                             Г   моноцити;
 4  виходять з кровоносних капілярів                               Д   макрофаги 
у  тканини                                                                                Ж    лімфоцити 
5 здатні до фагоцитозу 
6 забезпечують клітинний       і  гуморальний імунітет
7.  Установіть відповідність між типами тканин організму людини і назвами речовин, що входять до їхнього складу:
1. Сполучна                                      А. Кератин
2. Епітеліальна                                Б. Міозин
3. М’язова                                        В. Гемоглобін
4. Нервова                                        Г. Фіброїн
                                                      Д. Мієлін
8. .  Установіть відповідність між типами плодів і назвами рослин, на яких вони формуються.
1          листянка                                     А арахіс 
2          розкривна коробочка           Б фіалка 
3          нерозкривний біб                   В терен 
4          кістянка                                     Г квасоля 
                                                                 Д бавовник
9.  Установіть хвороби, що спричинені   авітамінозом:
1. Ретинол                                                   А. Бері-бері       
2. Тіамін                                                       Б. Пелагра
3. Аскорбінова кислота                           В. Рахіт             
4. Кальциферол                                        Г. Куряча сліпота
                                                                      Д. Цинга
10. Встановіть відповідність між організмами та формами подразливості що їм притаманні:
1  евглена зелена                                                                                       А  рефлекси
2  мімоза                                                                                                       Б  тропізми
3  соняшник                                                                                                 В  настії
4 восьминіг                                                                                                                                                                                                                           5  повитиця
                                                                                                                       Г  таксиси

Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1.      В чому схожість та відмінність дій адреналіну та гормону щитоподібної залози?
2.      Як відомо, в шлунку людини розщеплюються білки. Отрута бактерії – збудника ботулізма за своєю хімічною природою є білок. Як пояснити те,що він є небезпечним саме при попаданні до травного тракту?


                                                       Олімпіадні завдання для 11  кл.                                   
                                           Тестові завдання групи А  (одна правильна відповідь).
            Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним.   (Кожна відповідь оцінюється -1 бал)
                                                                Бажаємо успіху!
1.  У насінині бобової рослини найбільшу вагу має:    а) ендосперм;  б) зародок;  в) сім’ядолі;           г) насінна шкірка;   д) мікропіле. 
2. Після видалення кореневого чохлика у проростка кукурудзи через п’ять днів формується новий кореневий чохлик. У космічному кораблі, що перебуває у відкритому космосі, кореневий чохлик не регенерує. Яка причина цього? :   а) формування кореневого чохлика пов’язане із вмістом вуглекислого газу в атмосфері;  б) формування кореневого чохлика пов’язане з фотоперіодизмом;  в) формування кореневого чохлика пов’язане із земним тяжінням;                      г) формування кореневого чохлика пов’язане з різницею температур;    д) формування кореневого чохлика пов’язано із наявністю ґрунту.
3. Суцвіття «складний зонтик» має рослина:   а) фенхель;   б) капуста;   в) соняшник;   г) ревінь; 
д) томат.
4. Хроматофори... (знайдіть правильне продовження):    а) це – органели з фотосинтезуючими пігментами;  б) є в найпростіших, що мають змішаний тип живлення;  в) є в найпростіших, що мають автотрофний тип живлення ;  г) є у форм, що на світлі здатні до фотосинтезу;   д) це – органели, які нехарактерні для найпростіших.
5.  Лямблія локалізуєтся в організмі людини в:       а) тонкій кишці;    б) товстій кишці;                           в) підшлунковій залозі;   г) шлунку
6.  В ентодермальному шарі    кишковопорожнинних є такі   спеціалізовані типи клітин:
   а)  епітеліальні; епітеліально-м’язові,  залозисті;     б) епітеліально-м’язові, залозисті,  жалкі;
   в) епітеліальні, залозисті, проміжні;      г) епітеліальні, проміжні, нервові;       д) епітеліальні, проміжні, жалкі.
7.  Непрямий розвиток з неповним метаморфозом характерний для:
а) двокрилих;   б) тарганів;   в) клопів;   г) твердокрилих.
8. Які можуть бути наслідки пошкодження всіх правих передніх корінців спинномозкових нервів?   а) скелетні м'язи лівої половини вилучаються з рефлекторної діяльності і втрачається чутливість лівої половини тіла;    б) скелетні м'язи правої половини тіла вилучаються з рефлекторної діяльності;   в) скелетні м'язи лівої половини тіла вилучаються з рефлекторної діяльності;    г) втрата чутливості правої половини тіла; д) втрата чутливості лівої половини тіла. 
9. Визначте послідовність шляху збудження у разі опіку шкіри:   а) рецептор → великі півкулі головного мозку → відцентровий нейрон;    б) рецептор → біла речовина головного мозку → вставний нейрон → робочий орган;     в) рецептор → доцентровий нейрон → сіра речовина спинного мозку → вставний нейрон → відцентровий нейрон → робочий орган ;    г) рецептор → сіра речовина спинного мозку → відцентровий нейрон → робочий орган;    д) рецептор → доцентрові нейрони → проміжний мозок → вставні нейрони → робочий орган. 
10. Яка залоза внутрішньої секреції синтезує гормон мелатонін?:    а) підшлункова залоза;             б) острівці Лангерганса;   в) гіпоталамус;   г) гіпофіз;   д) епіфіз.
11. На якому рівні організації живої матерії відбувається потік енергії між популяціями різних видів і кругообіг речовин між організмами та їхнім неорганічним оточенням? :   а) тканинно-органовому;    б) біогеоценотичному;    в) організменному;    г) молекулярному;    д) популяційно-видовому. 
12. З яких мономерів складається молекула лактози?:  а) галактози;  б) глюкози;  в) фруктози;       г) мальтози;   д) рамнози 
13. Де зосереджена головна кількість фосфоліпідів у клітині? :  а) вакуолі;  б) комплексі Гольджі; в) клітинній мембрані;  г) цитоплазмі;  д) ядрі.
14. Які рослини створюють найбільшу біомасу і виділяють найбільшу кількість кисню?:                 а) спорові;  б) хвойні;  в) насінні;  г) гриби;  д) наземні водорості. 
15. Куди надходить АТФ з мітохондрій відразу ж після синтезу?:       а) у плазматичну мембрану; б) у внутрішній сітчастий апарат;   в) у лізосоми;   г) у цитоплазму;   д) акумулюється в мітохондріях. 
16. Найвірогідніше, що біолог вивчатиме всі хімічні процеси організму, щоб одержати інформацію про… ( знайдіть правильне продовження):          а) кількість мутацій в організмі;         б) репродуктивний цикл організму;   в) розвиток організму;   г) метаболізм організму;                       д) належність до певного виду 
17. Який алкалоїд використовують для одержання поліплоїдів?:  а) морфін;   б) гіберелін;             в) ауксин;   г) нікотин;   д) колхіцин. 
18. Плазміди — це…:      а) складові частини плазми крові;   б) хромосоми у прокаріот;                          в) фотосинтетичні органоїди у бактерій;   г) позахромосомні чинники спадковості у прокаріот і деяких нижчих еукаріот;     д) неклітинні форми життя. 
19. У разі голодування запаси глікогену в організмі швидко вичерпуються. Енергетичні потреби задовольняються завдяки розпаду жирів. Який процес забезпечує необхідну кількість глюкози в крові?:   а) ліполіз;   б) глюконеогенез;   в) урогенез;  г) ліпогенез;   д) гліколіз 
20. Який порядок утворення статевих клітин у процесі сперматогенезу правильний?:                      а) сперматогонії, сперматиди, сперматоцити, сперматогонії;   б) сперматогонії, сперматоцити, сперматиди, сперматозоїди;  в) сперматоцити, сперматогонії, сперматиди, сперматозоїди;              г) сперматиди, сперматоцити, сперматогонії, сперматозоїди;   д) сперматоцити, сперматиди, сперматогонії, сперматозоїди;
21. Установіть послідовність процесів ембріогенезу:
а) Дроблення, гаструляція, гістогенез, органогенез, диференціація зародка.
б) Гаструляція, дроблення, гістогенез, органогенез, диференціація зародка.
в) Дроблення, гістогенез, гаструляція, органогенез, диференціація зародка.
г) Дроблення, гаструляція, органогенез, гістогенез, диференціація зародка.
22. При дигібридному схрещуванні у другому поколінні відбувається незалежне розщеплення за кожною з ознак у співвідношенні:
а)  3 : 1;    б)  9 : 3 : 4;   в)  9 : 2 : 1 : 1;  г)  9 : 3 : 3 : 1.
23. Якщо людина набуває на сонці більш смаглявого відтінку шкіри, то  це є проявлення:
а) спадкової мінливості;  б) модифікаційної мінливості;  в) мутаційної мінливості;  г) комбінативної мінливості.
24.У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами  розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода? :   а) Малярія;   б) Амебіаз;   в) Токсоплазмоз;   г) Лейшманіоз.
25. Під час мікроскопії мазка фекалій людини виявлено восьмиядерні цисти. Кому з найпростіших вони належать?   а) Балантидію кишковому;   б) Амебі кишковій;   в) Лямблії; 
  г) Трихомонаді кишковій.
26. . Каріотип людини вивчають, коли клітина перебуває у стадії метафази. Як називається речовина, за допомогою якої можна зупинити  процес поділу  клітин на цій стадії?:
а) Метанол;   б) Йод;  в) Колхіцин;   г) Калію хлорид.
27. Укажіть, яку роль виконує функціональний центр рибосоми:
а) є місцем з’єднання малої і великої субодиниць рибосоми;    б) забезпечує активацію іРНК;
в) є місцем здійснення трансляції;   г) забезпечує аналіз правильності синтезу білкової молекули.
28. . Укажіть, як називаються ділянки, що вирізаються під час дозрівання іРНК:
 а) екзони;  б) інтрони;  в) транспозони; г) кластери.
29.  Пріони складаються:     а) тільки з ліпідів;     б) тільки з білків;     в) тільки з нуклеїнових кислот;
г) тільки з вуглеводів.
30.  Сталість каріотипу виду під час статевого розмноження організмів забезпечують процеси:    а)  мейозу та запліднення;    б) дробіння зиготи;   в) мітозу та запліднення;   г) кросинговеру.

Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти.
1. Укажіть спеціальні утворення покривних тканин рослини, які забезпечують зв’язок її організму з довкіллям:   а) міжклітинники;    б) продихи;   в) судинно-волокнисті пучки;                    г) сочевички;     д) судини;    е) ситоподібні трубки.
2. Укажіть правильні твердження про хлоропласти:    а) належать до пластид;       б) безбарвні;     в) містять хлорофіл;     г) у них відбувається фотосинтез;    д) їх вміст оточений клітинною стінкою;        е) основна функція — запасання поживних речовин.
3. Назвіть характерні ознаки та функції вакуоль рослинних клітин:
а) мають власну мембрану;    б) мають клітинну стінку з целюлози;    в) всередині містять хромосоми;   г) містять клітинний сік;      д) підтримують тиск всередині клітини;   е) сприяють збереженню сталої форми клітини
4. Чим представлена кровоносна система кільчастих червів:   а) серцем;  б) спиною судиною;       в) черевною судиною;   г) кільцевими судинами;   д) кардіальними судинами.
5. Де у риб міститься венозна кров:    а) у серці;  б) тільки ушлуночку серця; в) в артеріях малого кола кровообігу;  г) в артеріях які йдуть до зябер;  д) в артеріях, які відходять від зябер.
6. У чому полягають особливості дихання птахів:   а) за одним вдихом слідує два видихи;   б) за двома вдихами слідує один видих;   в) вдих і видих повязані з підйомом і опусканням крил;            г) газообмін відбувається в повітряних мішках;     д) газообмін відбувається на вдиху і видиху.
7.  Сіра речовина спинного мозку людини складається з:  а) 3% рухових і 97% вставних нейронів; б) 97% рухових і 3% вставних нейронів;  в) 31% рухових і 69% вставних нейронів;  г) 69% рухових і 31% вставних нейронів.
8. Які функції виконують гормони епіфіза: а) впливають на пігменти шкіри; б) гальмують секрецію гормону росту; в) впливають на процеси статевого розвитку; г) беруть участь у регуляції рівня глюкози в крові; д) розщеплюють вуглеводи.
9. Що є необхідною умовою для проведення збудження в нервовому волокні: а) фізіологічна цілісність; б) наявність великої кількості відростків; в) відсутність відростків; г) наявність іонів Са2+; д) анатомічна цілісність. .
10. Які вуглеводи належать до дисахаридів:   а) лактоза;   б) маноза;   в) сахароза;   г) фруктоза;   д) мальтоза.
11. Зазначте, яку функцію виконують рибосоми в синтезі протеїнів:
    а) забезпечують синтез поліпептидів на тРНК з допомогою іРНК;
    б) забезпечують синтез поліпептидів на іРНК за рахунок транспортних послуг тРНК;
    в) забезпечують синтез полінуклеотидів на іРНК за рахунок транспортних послуг тРНК;
    Г) все зазначене.
12.Позначте ряди, що містять лише назви гексоз:   а) глюкоза й галактоза;   б) рибоза й дезоксирибоза ;  в) фруктоза;   г) лактоза;   д) крохмаль й глікоген.
13. Вкажіть структури, властиві прокаріотам:   а) плазматична мембрана, клітинна стінка;               б) цитоплазма, слизова капсула (у деяких видів);     в) ядерна мембрана, ядро, хромосоми;              г) кільцева ДНК, органели руху;     д) рибосоми, хроматофори.
14. Вкажіть функції центросоми:    а) утворення полюсів ділення клітини;    б) синтез білків і АТФ; в) формування мікротрубочок веретена поділу;  г) розтягування дочірніх хромосом до полюсів під час мітозу й мейозу;  д) розщеплення АТФ.
15.У молекулі і-РНК, що утворилася під час транскрипції, частка нуклеотидів становить: 20% Г, 30% У, 10% Ц , 40 % А.Визначте співвідношення між нуклеотидами на матричній ділянці ДНК. :  а) 40% Г, 20% У, 15% Ц, 25% А;    б) 35% А, 35% Т, 15% Ц, 15% Г;      в) 30% Ц, 20% А, 15% Г, 35% Т;       г) 40% Г, 20% А, 15% Ц, 25% У.
16. Які властивості характерні для переносників іонів крізь цитоплазматичну мембрану у цитоплазму?        а) кількість переносників у мембранах обмежена;      б)            кількість переносників у мембранах необмежена;     в)     переносники специфічні відносно певних іонів;      г)   переносники неспецифічні відносно певних іонів;   д ) конформаційні зміни для переносників не характерні
17. Йонні канали в плазматичних мембранах еукаріотичних клітин можуть відкриватися при:
а) зміні мембранного потенціалу;    б) при механічній деформації мембрани;  
 в) фосфорилюванні;   г) глікозилюванні;        д) дії спеціалізованих сигнальних молекул. 
18. Які твердження стосовно ДНК є вірними:         а) два ланцюги ДНК спрямовані паралельно,            конформаційні зміни для переносників не характерні;   б) пара нуклеотидів формується з двох пуринів чи з двох піримідинів;    в)  зв’язок між ланцюгами підтримується водневими зв’язками;    г) сумарна кількість А та Т дорівнює кількості Г та Ц;      д)  сумарна кількість Г та Т дорівнює кількості А та Ц.
19. Типовими внутрішньоклітинним депо кальцію є такі органели:
а) саркоплазматичний ретикулум;    б) ядро;  в) лізосоми;   г) пероксисоми;     д) мітохондрії.
20. На якій стадії клітинного поділу відбувається кросинговер хромосом?
а) в анафазі мітозу;  б) в метафазі мітозу;    в) в профазі І мейозу;    г) в метафазі ІІ мейозу;
д) в телофазі мейозу.
Тести групи В.
1.  Установіть відповідність між типами плодів і назвами рослин, на яких вони формуються. 
1          листянка                                     А арахіс 
2          розкривна коробочка           Б фіалка 
3          нерозкривний біб                   В терен 
4          кістянка                                     Г квасоля 
                                                                 Д бавовник
2.  Установіть хвороби, що спричинені   авітамінозом: 
1. Ретинол                                                   А. Бері-бері       
2. Тіамін                                                       Б. Пелагра
3. Аскорбінова кислота                           В. Рахіт             
4. Кальциферол                                        Г. Куряча сліпота
                                                                      Д. Цинга
3. Встановіть відповідність між організмами та формами подразливості що їм притаманні:
1  евглена зелена                                                                                       А  рефлекси
2  мімоза                                                                                                       Б  тропізми
3  соняшник                                                                                                  В  настії
4  восьминіг                                                                                                  Г  таксиси
5  повитиця
4. Встановіть відповідність між метаболічним явищем та місцем, де воно відбувається:

    А) транскрипція ;                                                  1) у лізосомах;
    Б) трансляція ;                                                       2) в ядрі;
    В) фотоліз води ;                                                  3) у мітохондріях;
    Г) окисне фосфорилювання;                           4) на рибосомі;
                                                                                      5) у хлоропластах.

5 . Установіть відповідність між функціями і процесами:
А) хемотрофи, які одержують енергію за рахунок окислення сполук феруму;
Б) процес подвоєння молекули ДНК;
В) сукупність реакцій фотосинтезу, які відбуваються в матриксі хлоропластів і за наявності світла і в темряві;
Г) сукупність реакцій фотосинтезу, які відбуваються в матриксі хлоропластів і за наявності світла;
Д) хемотрофи, які одержують енергію за рахунок окислення сполук нітрогену.
1) світлова фаза фотосинтезу;
2) залізобактерії;
3) темнова фаза фотосинтезу;
4) нітрифікуючи бактерії.
6 . Установіть відповідність між генотипами батьків і розщепленнями генотипів у нащадків від дигібридного схрещування у другому поколінні:    
   А) 9:3:3:1;                                                1) АаВb х АаВb;
   Б) 1:2:1;                                                   2) ааbb х ААВb;
   В) 1:1:1:1;                                                3) АаВВ х АаВВ;
   Г) 1:1;                                                        4) ааВb х АаВВ.
  Д) 4:2:2:1;
7. Установіть відповідність між типом взаємодії генів і механізмом цієї взаємодії. 
1 комплементарність           А рецесивна алель проявляється в гетерозиготному стані 
2 епістаз                                     Б на прояв однієї ознаки впливають кілька неалельних генів 
3 неповне домінування       В алель одного гена пригнічує прояв алелі іншого гена 
4 полімерія                            Г рецесивна алель пригнічує домінантну 
                                                      Д два домінантні неалельні гени формують одну ознаку 
8. Установіть відповідність між формулою квітки та родиною, що має таку будову квітки:
1. Ч 4 П 4 Т 4+2 М 1
2. Ч 5 П 5 Т ∞ М 1 або Ч 5 П 5 Т ∞ М ∞
3. Ч (5) П (5) Т (5) М 1 
4. Ч 5 П (2) + 2 +1 Т (9) + 1 М 1
А. Айстрові
Б. Пасльонові
В. Бобові
Г. Розоцвіті
Д. Капустяні
9. Установіть відповідність між термінами та визначеннями:
1. Гістогенез                          А. Наявність в особин різної статі однакових за будовою гамет
2. Гаметогенез                      Б. Спосіб нестатевого розмноження   
3. Ізогамія                               В. Формування тканин у ембріогенезі
4. Брунькування                    Г. Формування статевих клітин
                                                   Д. Органоїд сперматозоїда
10. Установіть відповідність між біологічним об’єктом і характеристикою носія спадкової інформації:
1. ендосперм пшениці              А   гаплоїдний набір хромосом
2. збудник холери                      Б   триплоїдний набір хромосом
3. зародок трутня                       В  кільцеподібна молекула ДНК
4. лейкоцит                                  Г   молекули РНК
                                                        Д   диплоїдний набір хромосом 

Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1.      У звірів, які вживають у їжу м’ясо, очі розташовані на передній частині голови. А у «вегетаріанців» — по обидві сторони голови. Чому?
2.     Охарактеризуйте будь-який організм з точи зору його пристосування до умов існування

САЙТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОЛІМПІАДИ

Пам’ятка учасникові олімпіади

Порядок виконання завдань можете обирати самостійно. Починайте давати відповідь з будь-якого за черговістю завдання, пронумерувавши його цифрою, якою воно позначене в комплексі завдань.
Для кожного завдання вказано максимальну кількість балів, яку Ви можете отримати за правильну відповідь. За сумою балів буде визначено переможців змагань.
Уважно прочитайте й усвідомте суть отриманого завдання. Дуже часто учасник отримує низьку оцінку через те, що не цілком зрозумів суть питання.
На чернетці складіть план відповіді. На питання слід відповідати строго по його суті, конкретно, але якомога більш точно й повно. Не потрібно викладати матеріал, який прямо не стосується теми завдання – вам може не вистачити часу на виконання інших завдань.
Пам’ятайте, що слід чітко давати визначення понять, аргументувати положення, що доводяться прикладами, де потрібно – поясненнями; у кінці виконаного завдання робити узагальнення й висновки. Якщо завдання складається з кількох підзавдань, то відповіді необхідно давати на кожне з них.
Відповідаючи письмово на завдання, не забувайте залишати поля навіть якщо вони не проведені. На них члени журі роблять помітки і зауваження. Будь-які виділення тексту, відповіді іншим кольором, підкреслювання, а також будь-які сторонні позначки у роботі не допускаються. Писати можна тільки ручкою, розбірливо, акуратно, без виправлень.
Залишайте вільне місце після відповіді, ви можете пізніше згадати важливу інформацію, але записати її не зможете. Різні дописки й виправлення погіршують загальне враження членів журі про вашу роботу.
Задачі спочатку виконуйте на чернетці. У чистовому варіанті слід вказувати не лише відповідь на задачу, але й записувати  всі послідовні кроки (дії), які ви виконували під час її розв’язку. Навіть якщо ви дали неправильну відповідь на задачу, але вона розв’язувалась в логічній послідовності, то оцінка за її виконання буде знижена не так суттєво.
Намагайтеся знайти найбільш короткий спосіб розв’язку задачі. За наявності часу, крім того, запропонуйте кілька варіантів розв’язку цієї задачі.
Члени журі високо оцінюють і оригінальність у розв’язуванні  задач. Хід розв’язку задачі можна ілюструвати графічними замальовками.
Під час виконання завдань кожен учасник олімпіади має право вийти з класу після повернення учня, який виходив раніше. При цьому робота, на якій зазначається час відсутності, залишається в класі.
Категорично забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку.

Районний етап Всеукраїнської олімпіади  з біології
 (2011/2012 н.р.)
9 клас

Теоретичний тур
1. Які особливості будови тіла притаманні лише виду Homo Sapiens? Доведіть, що більшість проблем людини пов’язані саме з прямоходінням. (8 б.)
2. Вважається, що основні групи тварин і рослин виникли у воді й лише потім захопили суходіл. Наземне середовище існування суттєво відрізняється від водного, тож перед усіма організмами постав однаковий ряд проблем. Порівняйте еволюційні стратегії розв’язання цих проблем у рослин і тварин? (10 б.)

Практичний тур
1. Опишіть дослід, яким можна підтвердити справедливість твердження: «Максимальна робота виконується при середньому навантаженні та середньому ритмі». (8 б.)
2. Відомі такі захворювання людини як дизентерія, сонна хвороба, малярія, аскаридоз, короста. Вкажіть збудників цих захворювань та їхнє систематичне положення? (10 б.)

Виконайте тестові завдання: вірна відповідь – 1 б.
1. Для якого відділу рослин характерні такі ознаки: рослини розмножуються спорами, в життєвому циклі переважає спорофіт, переважна життєва форма – трави: а/ мохи; б/ хвощі; в/ водорості;
г/ голонасінні; д/ правильна відповідь відсутня..
2. Червоні водорості відрізняються від зелених і бурих тим, що не містять:а/ хлорофілу; б/ не мають диференційованих клітин; в/ не мають фікоцианина;  г/ не мають джгутикових стадій в життєвому циклі.
3. Вкажіть ознаки евглени зеленої, властиві рослинам: а/ наявність хлоропластів; б/ здатність до поглинання органічних речовин;
в/ наявність джгутиків; г/ наявність скоротливої вакуолі;  д/ наявність у цитоплазмі зерняток полісахариду;  е/ наявність вічка
4. За якими ознаками спірогира відрізняється від улотрикса: а/ за будовою клітини; б/ способами розмноження; в/ формою хлоропластів; г/ умовами життя; д/ способами живлення.
5. Укажіть ученого, який уперше описав клітину: а/А.Левенгук;
б/ М.Шлейден; в/ Р.Гук; г/ Ч.Дарвін.
6. Укажіть органелу, яка регулює всі процеси  життєдіяльності клітини:а/ вакуоля; б/ ядро; в/ хлоропласт; г/ мітохондрії.
7. Укажіть органелу, у якій відбувається  фотосинтез: а/ вакуоля;
б/ оболонка;  в/ хлоропласт; г/ мітохондрії.
8.Укажіть  систему органів, яка забезпечує обмін речовин у тваринному організмі: а/нервова система; б/ дихальна система;  в/статева система; г/ ендокринна система.
9. Визначте ознаку, характерну для організмів царства Тварини:
а/ здатність пересуватися у просторі; б/ мають запасну речовину крохмаль;
в/ нездатність пересуватися у просторі; г/ необмежений ріст організму.
10.Визначте, через що виводяться продукти розпаду в найпростіших: а/скоротливу вакуоль ; б/ травну вакуоль; в/ вічко;
г/ джгутики.
11. Визначте, чим дихають  найпростіші: а/ спеціальними органелами; б/ зябрами; в/ поверхнею тіла; г/ за допомогою ядра.
12. Визначте, що утворюють  найпростіші  за несприятливих умов: а/ зиготу; б/ цисту; в/дві клітини;  г/ псевдоподії.
13.Укажіть, яка властивість є характерною для губок: а/рефлекси; б/ таксиси; в/ регенерація; г/ тропізми.
14. Визначте, що відбувається в найпростіших у процесі живлення: а/ утворюється травна вакуоля; б/утворюється скоротлива вакуоля;
в/ утворюється комплекс Гольджі;  г/ утворюється зигота.
15. Укажіть представника найпростіших  - збудника сонної хвороби: а/ вольвокс; б/ трипаносома; в/форамініфера; г/ амеба звичайна.
16. Укажіть організми, які живляться органічними речовинами мертвих тіл або виділеннями живих: а/ хемосинтетики; б/ паразити; в/ фотосинтетики; г/ сапротрофи.
17.Визначте паразита, який уражає  клітини крові  людини:
а/ амеба дизентерійна; б/лямблія; в/ лейшманія; г/ малярійний плазмодій.
18. Укажіть збудником якого захворювання може бути один із видів амеб: а/ дизентерія; б/ малярія; в/ сонна хвороба; г/ виразка.
19.Укажіть тип  нервової системи кишковопорожнинних:
а/ вузловий; б/ трубчастий; в/ дифузний; г/ стовбурний.
20. Укажіть, які клітини гідри належать до ентодерми: а/ жалкі;
 б/ нервові; в/ травні; г/ епітеліально-мускульні.
21.Визначте середовище життя кишковопорожнинних: а/наземне;
б/ водне; в/повітряне; г/ всередині інших організмів.
22.Визначте симетрію тіла кишковопорожнинних: а/двобічна;
б/ променева; в/ однобічна; г/ вегетативна.
23.Укажіть, ким за характером живлення є кишковопорожнинні: а/всеїдними; б/ паразитами; в/ хижаками;  г/ сапробіонтами.
24.Укажіть чим дихають кишковопорожнинні: а / спеціальними органелами; б/ зябрами; в/ поверхнею тіла; г/ за допомогою ядра.
25.Визначте, зі скількох шарів клітин складається тіло губок:  а/ із трьох; б/ з чотирьох; в/ із двох; г/ з одного.
26. Які ознаки характеризують наземні папороті? а/ виключно трав’янисті рослини; б/ молоді листки равликоподібно закручені;
в/ гаметофіт двостатевий; г/ спорангії зібрані в стробіли; д/ рослини рівноспорові й різноспорові; е/ поширені виключно в лісах.
27. Визначте, яке біологічне значення має різноманітне забарвлення талому водоростей: а/ приваблює тварин; б/ сприяє поглинанню енергії променів різної частини сонячного спектра при фотосинтезі; в/ захищає від ультрафіолетового випромінювання.
28. Космічна роль зелених рослин полягає в: а/очищенні повітря від шкідливих речовин; б/ утворення органічних речовин із неорганічних з використанням сонячної енергії; в/ утворення органічних речовин із неорганічних з використанням хімічної енергії; г/ утворення озонового шару, що захищає землю від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.
29. Виберіть групи рослин із одностатевими квітками: а/коноплі, кукурудза, дуб; б /береза, огірок, ліщина; в/огірок, коноплі, картопля; г/пшениця, кукурудза, огірок.
30. Вкажіть, що сформулював С.Г.Навашин: а/ біохімічну теорію походження життя на Землі; б/ теорію про космічну роль процесу фотосинтезу; в/ постулати клітинної теорії; г/ процес подвійного запліднення; д/ будову молекули ДНК.
31. Вкажіть ознаки евглени зеленої, властиві тваринам: а/ наявність хлоропластів; б/ здатність до поглинання органічних речовин;
в/ наявність джгутиків; г/ наявність скоротливої вакуолі; д/ наявність у цитоплазмі зерняток полісахариду; е/ наявність вічка.
32. Вкажіть тварин Австралії, які збереглися тому, що цей материк відокремився від інших дуже давно, коли на Землі ще не було ссавців: а/ страуси і пінгвіни; б/яйцекладні і сумчасті;  в/ крокодили і черепахи;  г/ ящірки і земноводні.
33. Амебу та інфузорію відносять до підцарства Найпростіші тому, що у них: а/подібний тип будови; б/ подібний тип живлення;
в/ однакові способи нестатевого розмноження й утворення цисти;
г/ спільне середовище життя; д/ наявність війок..
34.За рахунок чого передаються коливання від стремінця до нервових  клітин у вусі людини? а/рідини; б/ текторіальної мембрани; в/ повітря
г/ прямого контакту; д/ вібрації завитки.
35. Вкажіть, які кінцеві продукти розпаду поживних речовин всмоктуються у кров: а/ жири; б/ глюкоза, жирні кислоти;
в/ амінокислоти, глюкоза; г/ жири, глюкоза.
36. Готовими органічними речовинами живляться : а/ зелені водорості; б/ гриби; в/ мохи; г/ квіткові рослини.
37. Посередником між кров’яним руслом і клітинами тіла є: а/лімфа; б/ тканьова рідина; в/прямий контакт.
38. Укажіть правильне твердження: а/ мікориза – це спосіб розмноження лишайників; б/ плодові тіла грибів складаються з гіфів;
в/ дріжджі живляться за допомогою фотосинтезу; г/ бактерії, які мають форму палички  - вібріони.
39. Співіснування кишкової палички  та людини приносить користь: а/ тільки людині; б/ тільки кишковій паличці; в/ як людині, так і кишковій паличці; г/ нікому.
40. Вкажіть, як відіб’ється на здоров’ї людини нестача в їжі вітаміну С: а/ порушиться діяльність нервової системи, з’являться паралічі; б/ підвищується чутливість організму до різних інфекцій;
в/ підвищується слабкість, запалення ясен, випадання зубів; опухнуть суглоби; г/ запалення оболонок очей, кишечнику, легенів.
41. Клітинна оболонка грибів складається із: а/ целюлози;
б/ крохмалю; в/ хітину; г/ білка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
42. Укажіть до якої родини належить рослина, квітка якої  складається з 5 чашолистків, 5 пелюсток, безлічі тичинок і маток: а/ Капустяні (Хрестоцвіті); б/ Розові; в/ Пасльонові; г/ Метеликові (Бобові).
43. У личинок земноводних до ознак риб належать: а/ бічна лінія;
б/ легені; в/ зябра; г/ двокамерне серце; д/ хребет; е/ трикамерне серце; ж/ хвостовий плавник; з/ два кола кровообігу; и/ одне коло кровообігу.
44. Скорочення скелетних м’язів зумовлене: а/ наявністю в клітинах скорочувального білка міозину; б/ наявністю в клітинах скорочувального білка актину; в/ переважно дією гормонів;
г/ переважно дією ферментів; д/ нервовими імпульсами; е/ наявністю запасу глікогену.
45. У хордових уперше в процесі еволюції з’явилися: а/ внутрішній скелет; б/ замкнена кровоносна система; в/ двобічна симетрія;
г/ нервова система трубчастого типу; д/ травні залози; е/ серце;
ж/ зяброві щілини в глотці дорослих форм (первинноводні тварини) чи в ембріональному періоді (вторинноводні тварини).
46. Нижчим грибам  характерні ознаки: а/гіфи міцелію мають багатоклітинну будову; б/ гіфи міцелію мають одноклітинну будову;
в/ міцелію немає; г/тільки сапрофіти; д/ тільки паразити; е/ є сапрофіти і паразити.
47. У птахів і плазунів подібними ознаками є: а/ теплокровність;
б/ відсутність сечового міхура; в/ відсутність зубів; г/ суха шкіра, бідна на залози;  д/ розмноження  яйцями; е/ високий рівень обміну речовин;  ж/ наявність клоаки;  з/ рогові утвори на тілі.
48. Хламідомонада за несприятливих умов життя: а/ розмножується простим поділом; б/ скидає джгутики; в/ розмножується статевим способом; г/ припиняється фотосинтез.
49. У мохоподібних: а/ при чергуванні  поколінь домінує спорофіт;
б/  при чергуванні  поколінь домінує гаметофіт; в/ жодне з поколінь не домінує над іншим; г/ чергування поколінь не відбувається.
50. Мох походить  від: а/ зелених водоростей; б/ бурих водоростей;
в/ червоних водоростей; г/ лишайників.
51. Вкажіть, які з наведених ознак будови і процесів життєдіяльності притаманні клітинам тварин: а/ автотрофи;
б/ гетеротрофи; в/ мають хлорофіл у цитоплазмі; г/ мають хлоропласти; д/ мають мітохондрії; е/ мають ядро; ж/ генетичний матеріал розташований у цитоплазмі; з/ мають цитоплазматичну мембрану;
і/ целюлозну оболонку; к/ здатні рухатись; д/ не здатні рухатись..
52. У папороті : а/ при чергуванні  поколінь домінує спорофіт;  б/  при чергуванні  поколінь домінує гаметофіт; в/ жодне з поколінь не домінує над іншим; г/ чергування поколінь не відбувається.
53. Укажіть, які органи у  папороті називаються вайями:  а/ спори; б/ листки; в/стебла; г/ заростки.
54. Заростком у вищих спорових рослин називають : а/ молоду рослину; б/ спороносний листок; в/ спорофіт (нестатеве покоління);
г/ гаметофіт (рослину статевого покоління).
55. Укажіть рослини, які  розмножуються насінням: а/мохи, хвощі; б/ плауни, папороті; в/ голонасінні, хвощі; г/ голонасінні та покритонасінні
56. Насіння голонасінних рослин: а/ міститься в коробочці; б/ лежить відкрито на лусках; в/ захищене оболонками плоду; г/ міститься на коренях.
57. Однією з важливих адаптацій рослин до життя на суходолі є:
а/ наявність хлорофілу; б/ багатоклітинність;  в/ наявність квітки;  г/наявність фотосинтезу.
58. Життєві форми дводольних рослин:  а/ тільки трави;  б/ тільки дерева;  в/ тільки кущі; г/ дерева та кущі;  д/ усі перелічені форми.
59. Укажіть вид плоду картоплі:  а/ ягода; б/ бульба; в/ коробочка;
г/ кістянка.
60. У представників родини  Злакові: а/ листки складні; б/ плід – стручок; в/стебло – соломина; г/ квітки мають яскраву оцвітину.
61.Укажіть якості, котрі надають кісткам солі кальцію:
а/ ламкість; б/ твердість; в/ еластичність; г/ крихкість; д/ пружність.
62. Укажіть кістку, яка приєднується рухомо:  а/ лобна; б/ тім’яна;  в/ нижньощелепна; в/ потилична.
63. Визначте тип крові, що рухається у ссавців від серця великим колом кровообігу: а/ змішана; б/ венозна;  в/ капілярна;
г/ артеріальна.
64. Укажіть вид ссавців, увесь цикл розвитку зародка яких відбувається в організмі людини: а/сумчасті; б/ плацентарні;
в/ яйцекладні; г/ лускаті.
65. Визначте особливості розмноження ссавців: а/ розвиток плоду в матці; б/ розвиток плоду в яйці; в/ зовнішнє запліднення; г/ відсутність турботи про потомство.
66. Укажіть природоохоронну територію, на якій заборонені будь-які форми господарської діяльності людини та туризм:
а/ заказники;  б/ заповідники;  в/ зоопарк; г/ національний парк.
67. Визначте явище, коли організм одного виду оселяється в організмі іншого виду та завдає йому шкоди:  а/ мутуалізм;
б/ паразитизм;  в/ коменсалізм;  г/ конкуренція.
68. Визначте, які тварини є холоднокровними:  а/сумчасті ссавці;
б/ птахи;  в/ плазуни; г/ плацентарні ссавці.
69.Визначте, чим укрите ззовні тіло ссавців: а/ роговим пір’ям;
б/ кістковими щитками; в/ волоссям;  г/ роговими лусками.
70. Укажіть представника земноводних, який вирощує потомство на спині: а/варан комодський; б/ ропуха сіра; в/ піпа сурінамська;
г/ жаба зелена.
 БАЖВАЄМО УСТІХУ!

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Немає коментарів:

Дописати коментар