Follow by Email

Сторінки

Шукати в цьому блозі

субота, вересня 30, 2017

Тканини тварин (додаток для учнiв 7 класу)

Вiдео "Тип Моллюски"

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ

Вiдео "Тканини тварин"

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ


Мiй кабiнет.Квiти.

День Учителя

11-а привiтав всiх учителiв школи

пʼятниця, вересня 29, 2017

Правила БЖД

ПРАВИЛА

 безпеки життєдіяльності під час проведення

навчальних занять у кабінеті біології

І. Загальні положення

1. Під час роботи в кабінеті біології будьте обережними, дотримуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки. Безладність, поспішність, необачність у роботі й порушення правил техніки безпеки можуть призвести до нещасних випадків.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Перед початком роботи:

а) чітко з'ясуйте порядок і правила проведення досліду;

б) перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання;

в) звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів та матеріалів.

2. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

3. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем. Виконувати роботи, не пов'язані з завданням забороняється.

4. Не відволікайтесь самі і не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

1. Для виконання завдання користуйтесь посудом і приладами, виданим вчителем.

2. Нагріваючи рідини, тримайте посудину отвором від себе і не спрямовуйте на сусідів.

3. Обережно поводьтесь з гострими предметами (ножицями, препару­вальними голками).

4. Розбавляючи концентровані кислоти водою, обережно доливайте кислоту у воду, а не навпаки.

5. Посуд, у якому проводять досліди з органічними розчинниками, перед заповненням повинен бути чистим і сухим.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. Розлиті випадково кислоти або розчини лугів збирайте і зливайте в місця, вказані вчителем.

2. Після закінчення роботи ретельно вимийте руки з милом.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. Не пробуйте хімічні речовини на смак, адже будь-яка з них у тій чи іншій мірі є отруйною.

2. Не заглядайте в посудину зверху (навіть у пробірку), тому що у випадку виштовхування рідини може статись нещасний випадок.

3. Нагріваючи рідини, не залишайте їх без нагляду навіть на короткий час.

4. При виявленні несправності установок негайно припиніть роботу і повідомте про це вчителя.

5. При попаданні на шкіру, одяг будь-яких речовин негайно припиніть роботу і змийте їх великою кількістю води.

четвер, вересня 28, 2017

Моніторингове дослідження річки Кільчень Магдалинівського району триває...

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ

Участь у Всеукраїнському конкурсі "До чистих джерел"27.09.17- проведено акцiю "Озелени клумбу"

27.09.17- проведено акцiю "Озелени клумбу", було висаджено 10 кущ. хризантем та близько 40 тюльпанiв.Тепер милують красою око не лише учнiв,але й батькiв та учителiв.Велика поляка за участь в акцii учням 8-11 класiв та класним керiвникам.

середа, вересня 27, 2017

 Під час розв’язання таких задач необхідно пам’ятати, що:

    Під час розв’язання таких задач необхідно пам’ятати, що:
·         довжина одного нуклеотида, або відстань між двома сусідніми вздовж осі ДНК, становить 0,34 нм;
·         середня молекулярна маса одного нуклеотида 345 умовних одиниць;
·         середня молекулярна маса однієї амінокислоти дорівнює 100 умовних одиниць;
·         молекула білка в середньому складається з 200 амінокислот;
·         кожну амінокислоту в білковій молекулі кодує триплет нуклеотидів і-РНК (під час трансляції);
·         для визначення довжини гена (l) враховують кількість нуклеотидів, яка міститься в одному ланцюзі ДНК;
·         для визначення молекулярної маси гена (Mr) враховують кількість нуклеотидів, що міститься у двох ланцюгах ДНК;
·         трансляція здійснюється згідно з генетичним кодом;
·         для всіх ДНК виконується правило Чаргаффа: А=Т; Г=Ц;
·         А+Г = Т+Ц (вміст пуринових азотистих основ – аденіну і гуаніну – дорівнює вмісту піримідинових  азотистих основ – тиміну і цитозину);
·         сума  всіх нуклеотидів в молекулі ДНК або РНК (А+Т+Г+Ц чи А+У+Г+Ц) становить 100%.

Практичнi роботи 10 клас

Практична робота № 1.
Тема. Визначення вмісту води у власному організмі.
Мета: навчитися визначати вміст води в організмі залежно від маси тіла.
Обладнання: ваги медичні.
Хід роботи.
1. Підготуємо ваги для роботи.
2. Визначимо вагу власного організму за допомогою вагів.
3. Розрахуємо вміст води у власному організмі, вважаючи, що наш організм містить в середньому 72 % води від маси тіла.
4. Зробимо висновок про значення води в організмі людини.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА № 2
ОЦІНКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ  ЗА ЇХНІМ СКЛАДОМ

Мета: навчитися визначати наявність білків, жирів і вуглеводів, харчових домі-шок у харчових продуктах.
Матеріали та обладнання: хімічні колби, пробірки, лійки, спиртівка (або газова горілка), пробіркотримач, піпетка, порцелянова ступка з товкачиком, проми-тий пісок, марля, 10 %-й розчин NaOH, 1 %-й та 0,1 %-й розчини CuSO4, куряче яйце, солодке печиво, соняшникова олія, насіння соняшника, етикетки кількох харчових продуктів.
                           Хід роботи
Завдання І. ВИЗНАЧЕННЯ БІЛКІВ
1. Підготуйте розчин білка курячого яйця. Для цього розбийте яйце, від-
діліть білок від жовтка, білок залийте холодною водою. Отриманий
розчин профільтруйте крізь складену в кілька шарів марлю і злийте
фільтрат у колбу № 1.
2. Фільтрат з колби № 1 налийте в пробірку, заповнивши її об’єм на 25 %.
До фільтрату додайте в кількості його об’єму 10 %-го розчину NaOH.
Уміст пробірки збовтайте та обережно окремими краплинами додавай-
те 1 %-й розчин CuSO4 до появи синьо-фіалкового забарвлення, яке
вказує на наявність у розчині білків.
3. Зробіть висновки.


Практична робота №3.
Тема. Розв’язування елементарних вправ з транскрипції, реплікації.
Мета: узагальнити знання про процеси транскрипції, реплікації, навчитися розв’язувати відповідні вправи.
Обладнання: підручник, збірники задач: Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2006; Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Харків: ВГ „Основа”, 2003, таблиця „ Будова нуклеїнових кислот”.
Хід роботи.
1. Пригадаємо основні відомості про будову нуклеїнових кислот, їх властивості, процеси транскрипції та реплікації за допомогою підручника, збірників задач.
2. Розглянемо приклади розв’язування типових вправ на процеси транскрипції та реплікації.
3. Розв’яжемо слідуючі задачі.
Задача 1.
Один з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів:
ТГГ – АГЦ – ГГГ – ААЦ – ТГА . Запишіть послідовність нуклеотидів ланцюга, комплементарного даному. Визначте довжину і молекулярну масу фрагмента, що ви отримали.
Задача 2.
Фрагмент і – РНК має таку послідовність нуклеотидів:
ААГ – УАА – ЦЦЦ – УГГ – УУГ . На якій ДНК він був синтезований? Яка з молекул – ДНК чи і – РНК – має більшу молекулярну масу?
Задача 3.
Фрагмент і – РНК має таку послідовність нуклеотидів:
УУУ – АЦЦ – ГГУ – ААГ. На якій ДНК його було синтезовано? Визначте процентний вміст нуклеотидів даної ДНК та її довжину.
Фрагмент ДНК має такий склад: ЦЦЦ – АГГ – ТГА – ГЦА – ТТА . Добудуйте другий ланцюг ДНК та відповідну йому і – РНК.
Задача 4.
Молекулярна маса білка 224000. скільки амінокислотних ланок він містить?
Задача 5.
Визначте довжину фрагмента білка, якщо його молекулярна маса становить 35500.
Задача 6.
У молекулі ДНК аденілових нуклеотидів 15% від загальної кількості. Визначте процентний вміст інших нуклеотидів.
Задача 7.
У молекулі ДНК з молекулярною масою 69000 аденілових нуклеотидів за масою 8625. Визначте число нуклеотидів кожного виду.                           ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЗАСОБІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ТОЩО ТА ОЦІНКА ЇХНЬОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Мета: опанувати навички ознайомлення з інструкціями до медичних препара-
тів і засобів побутової хімії для запобігання нещасним випадкам у побуті.
Розглянути та проаналізувати небезпеку, яку становлять засоби побу-
тової хімії в разі неправильного їх використання.
Обладнання і матеріали: інструкції до найуживаніших медичних препаратів, що
є в кожній домашній аптечці, інструкції до засобів побутової хімії, що містять
кислоти і луги, леткі речовини.
Хід роботи
1. Об’єднайтеся в групи. Одна група вивчає інструкції до медичних пре-
паратів, а інша – до засобів побутової хімії.
2. Підготуйте в складі своєї групи коротенький виступ за відповідною
темою за таким планом:
ліки:
– найпоширеніші складові домашньої аптечки (лікарські препарати,
термометр);
– речовини – складові ліків, здатні спричиняти гострі та хроніч-
ні отруєння в разі передозування або порушення терміну збері-
гання;
– обґрунтування необхідності дотримання рекомендацій щодо вико-
ристання лікарського препарату;
– правила застосування та зберігання лікарських препаратів, перелік
дій у разі пошкодження ртутного термометра;
– невідкладна допомога в разі отруєння лікарськими препаратами;
засоби побутової хімії:
– найпоширеніші засоби побутової хімії (оцет, сода, засоби для миття
посуду та ванн, пральний порошок, клеї, фарби, розчинники тощо);
– основні небезпечні діючі речовини, що входять до їхнього складу
(кислоти, луги, ортофосфати тощо);
– правила використання та зберігання побутової хімії;
– невідкладна допомога в разі потрапляння на тіло, в очі та дихальні
шляхи хімічних речовин.
3. Зробіть узагальнюючі висновки.
Практична робота № 5.
Тема. Розв’язування задач і вправ з трансляції
Мета: навчитися розв’язувати типові задачі і вправи з трансляції.
Обладнання: підручник, збірники задач: Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2006; Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Харків: ВГ „Основа”, 2003, таблиці „ Будова нуклеїнових кислот”, „Будова білка”,  генетичний код.
Хід роботи.
1. Пригадаємо основні відомості про будову нуклеїнових кислот, білків, їх властивості, процеси трансляції  за допомогою підручника, збірників задач.
2. Розглянемо приклади розв’язування типових задач і  вправ на процеси трансляції.
3. Розв’яжемо слідуючі задачі.
Задача 1.
З якої послідовності амінокислот складається білок, закодований слідуючим фрагментом ДНК: АГТ – АЦЦ – ТГА – ААЦ – ЦАТ? Визначте довжину і масу цієї ДНК.
Задача 2.
Яка ДНК  була основою для синтезу такого фрагмента і – РНК :
ГУУ – АУГ – ЦУГ – АУА ? Яка маса білка, закодованого цією і – РНК?
Задача 3.
Яка і – РНК була основою для синтезу такого фрагмента білка:
ліз – вал – тре – ала – про – цис ? Що важче, цей білок, чи  і – РНК, що його кодує?
Задача 4.
Скільки нуклеотидів буде містити ДНК, якщо білок, нею закодований, має молекулярну масу 66000?Практична робота №6.
Тема. Порівняльний аналіз мітозу і мейозу.
Мета: узагальнити і систематизувати знання про процеси мітозу і мейозу, їх значення, на основі отриманих знань зробити порівняльний аналіз процесів мітозу і мейозу.
Обладнання: підручник, схеми процесів мітозу і мейозу.
Хід роботи.
1. Пригадаємо основні відомості про процеси дихання і  фотосинтезу, їх значення.
2. Зробимо порівняльний аналіз процесів мітозу і мейозу за планом:
в яких клітинах відбувається;
фази процесу;
особливості процесу;
результат;
біологічне значення.
3. Результати занесемо у таблицю.
4. Зробимо висновок про особливості процесів мітозу та мейозу, їх біологічну роль.

Фази
Процеси, що відбуваються

Мітоз
мейоз

Інтерфаза
Профаза
Метафаза
Анафаза
Телофаза
Результат
Практична робота №7.
Тема. Симптоми вірусних і бактеріальних хвороб.
Мета: розглянути симптоми найпоширеніших вірусних і бактеріальних хвороб.
Обладнання: підручник,
Хід роботи.
1. Пригадаємо основні відомості про будову і життєдіяльність вірусів і бактерій.
2. Використовуючи підручники біології людини 8 класу та основ медичних знань, ознайомимося з симптомами найпоширеніших вірусних і бактеріальних хвороб, наприклад, СНІДу, гепатиту В, поліомієліту, грипу, кору, краснухи, віспи, скарлатини, дифтерії, сифілісу та інших.
3. Результати занесемо у таблицю.
4. Зробимо висновок про значення інфекційних хвороб для людини та у природі.
Хвороба
Збудник
Шляхи передачі
Симптоми

Практична робота № 1. Розв'язування елементарних вправ із молекулярної біології.

Практична робота 1

Розробка уроку з предмету "Загальна біологія" для 10 класу на тему "Єдність хімічного складу організмів"

Практична робота № 1.

Розв'язування елементарних вправ із молекулярної біології.

Мета: сформувати практичні уміння розв'язувати елементарні вправи і задачі з молекулярної біології.

Основні поняття і терміни: нуклеїнові кислоти, ДНК, РНК, нуклеотиди, комплементарність.

Методи та методичні прийоми: розв'язування вправ і задач різних типів за алгоритмом.

Обладнання: збірники задач, таблиці "ДНК", "РНК", модель будови молекули ДНК.

Хід уроку

Структура уроку, основний зміст і методи роботи.

Актуалізація опорних знань (Тестовий контроль).

1. АТФ означає:

А - аденозинтрифосфорна кислота;
Б - аденозиндифосфорна кислота;
В - аденозинмокофосфорна кислота.

2. До складу РНК входять вуглеводи:

А - галактоза; Б - глюкоза;
В - дезоксирибоза;
Г - рибоза.

3. До складу одного нуклеотиду входять такі речовини:

А - аміногрупа, пентоза, фосфорна кислота;
Б - азотиста сполука, гексоза і фосфорна кислота;
В - азотиста основа, пентоза, фосфорна кислота.

4. Який нуклеотид є у ДНК, але відсутній у РНК:

А - аденіновий;
Б - гуаніловий;
В - тимідиловий;
Г - урациловий;
Д - цитозиновий?.

5. Процес подвоєння молекули ДНК:

А - дисоціація;
Б - денситурація;
В - Редуплікація;
Г - коагуляція.

6. Макромолекули ДНК утворюють нуклеотиди:

А - урациловий;
Б - аденіновий;
В - таміновий;
Г - уцитозиновий;
Д - гуаніновий.

7. Які сполуки входять до складу АТФ?

А - азотиста основа аденіну;
Б - вуглевод рибоза;
В - три молекули фосфорної кислоти;
Г - гліцерин;
Д - амінокислота.

8. Ферменти це:

А - вуглеводи;
Б - жири;
В - білки.

9. Якою спіраллю є молекула ДНК?

А - одинарна;
Б - подвійна.

10. Яка структура молекули АТФ?

А - біополімерна;
Б - нуклеотид;
В - мономер.

Розв'язування задач.

1. Будова білків.

Для розв'язування цього типу задач необхідно знати лінійні розміри амінокислот і їх середньої молекулярної маси.

l - ліній розміри АК.
lамінок-ти = 0,35 нм
1 нм = 10-6мм
М - молекулярна маса
Мсередня 1 амінок-ти = 110 дальтон, 1 дальтон = в. а. о.

Задача 1.

Молекулярна маса каталази 224000 дальтон. Скільки амінокислотних ланок у цій молекулі?

Дано:Розв'язанняМ(каталази) = 224000 дальтон
М(сер.амінок-и) = 110 дальтонn = М(білку)/ М(сер.амінок-ти) = 224000 Да / 110 Да = 2036n(АК-них ланок) - ?Відповідь: у цій молекулі 2036 АК-них ланок.

Задача 2.

Молекулярна маса пенсину 35500 дальтон. Яка довжина первинної структури цього білка?

Дано:Розв'язанняМ(пепсину)= 35500 Да
М(сер.АК)=110 Да
lАК = 0,35 нм1. Визначаємо кількість АК-них ланок
n = 35500 Да / 110 Да = 323 ланок
2. Визначить довжину первинної структури білка.
l = 323 Ч 0,35 нм = 113,05 нм.l(перв.стр.білка пепсину) - ?Відповідь: довжина первинної структури цього білка становить 113,05 нм.

Задача 3.

Нуклеїнові кислоти.

Молекулярна маса одного нуклеотиду - 330 Да. Лінійні розміри, тобто відстань між 2-ома нуклеотидами, одного нуклеотиду = 0,34 нм.

Задача  4.

Фрагмент правого ланцюга ДНК має наступний нуклеотидний склад.

Визначить порядок чергування нуклеотидів у лівому ланцюгу. Яка довжина даного фрагмента молекули ДНК? Визначить % вміст кожного нуклеотида в даному фрагменті.

Розв'язування.

1. За принципом комплементраності відновлюємо лівий ланцюг ДНК і таким чином весь фрагмент ДНК.

2. Визначаємо довжину фрагмента ДНК
12 Ч 0,34 нм = 4,08 нм

3. Встановлюємо % вміст кожного нуклеотида в даному фрагменті ДНК.
Всіх нуклеотидів - 24, з них А = 5; Т = 5; Г = 7; Ц = 7.
Звідси, 24 - 100%
5 - х%
х = (100Ч5)/24 = 20,8%.
24 - 100%
7 - х%
х = 100Ч7/24 = 29,2%

Відповідь: вміст аденіну = 20,8%; тиміну = 20,8%; гуаніну = 29,2%; цитозину = 29,2%.

Задача 5.

Умова задачі: білковий ланцюг складається з таких амінокислот: валін - лейцин - тістидин - серин - ізолейцін. Яка послідовність нуклеотидів гена, що кодує цей білок?

Розв'язання

Задача 6.

Умова: Чому дорівнює довжина молекули ДНК, якщо в ній число тимідалевих нуклеотидів 600 тис., а гуанілових - 2400 тис.?

Дано:Розв'язанняТ = 600000
Г = 24000001) Визначаємо скільки нуклеотидів у одному з ланцюгів молекули ДНК.
6000000 + 240000 = 3000000 нуклеотидів
2) Чому дорівнює довжина молекули ДНК?
3000000 Ч0,34 нм = 1020000 нм = 1,02 ммl(ДНК) - ?Відповідь: 1020000 нм = 1,02 мм

Далі - учні виконують завдання (1 і 2) з молекулярної біології, які подані в друкованому робочому зошиті (автори: А.С. Вихренко, Т.О. Вихренко) на стор. 25.

Домашнє завдання.

1. Повторити § 1-7.
2. Розв'язати задачу.
Умова: у молекулі ДНК тимідилові нуклеотиди складають 20% від загальної кількості. Визначити відсотковий вміст інших видів нуклеотидів.

Дано:Розв'язанняТ = 20%З правила Чаргаффа:
(А + Т) + (Г - Ц) = 100%, А + Т = 20%
Г = Ц = (100% - (А + Т))/2 = (100% - 40%)/2 = 30%А - ? Г - ? Ц - ?Відповідь: А = Т = 30%; Г = Ц = 20%