Follow by Email

Сторінки

Шукати в цьому блозі

четвер, травня 03, 2018

ВИСТУП ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ (вчитель біології Усенко І.С.)ВИСТУП
ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ
(вчитель біології Усенко І.С.)

Сучасна  освіта вимагає формування особистості , яка вміє  вчитися самостійно. А це неможливо без пошуково - дослідницької діяльності.
Пізнавальні конфлікти, які виникають в процесі дослідження, підводять учнів до необхідності збору, аналізу і узагальнення даних, до висунення і перевірки гіпотез. Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямоване на становлення в школярів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості.
На думку дослідниці М.О.Князян, дослідницькою діяльністю називають один із видів творчої діяльності учнів, що характеризується рядом особливостей:
Дослідницька діяльність пов’язана з розв’язанням учнями творчих завдань.
Дослідницька діяльність обов’язково повинна проходити під керівництвом спеціаліста.
Головним є отримання нових знань. Завдання повинні бути посильні для учнів.
Дослідницькою діяльністю можуть займатися всі учні: і ті, які мають високий рівень підготовки, і ті, які мають середній рівень.
Навчально-дослідницька діяльність учнів – це такий вид навчально-пізнавальної роботи творчого характеру, який націлений на пошук, вивчення й пояснення фактів та явищ дійсності з метою набуття й систематизації суб’єктивно нових знань про них.
Провідні функції навчально-дослідницької діяльності (згідно з концепцією проблемно-розвивального навчання):
забезпечення творчого шляху засвоєння знань,
активізація мисленнєвої діяльності учнів,
розвиток інтелектуально-пізнавальних мотивів навчання,
формування початкового рівня опанування методами дослідницької роботи, вдосконалення дослідницьких умінь, творчих здібностей учнів.
Основні принципи навчально-дослідницької діяльності:
інтегральність – об’єднання і взаємовплив навчальної і дослідницької діяльності учнів, коли досвід і навички безпосередньо впливають на успішність учнів;
неперервність – процес довготривалого навчання і виховання, що проявляється перш за все у творчому об’єднанні учнів та їх керівників;
міжпредметні зв’язки – дослідження будь-якої проблеми вимагає знання досліджуваного предмета та широку ерудицію в різних галузях знань.
Структура навчально-дослідницьких умінь учнів (за Л.А.Чугай)

Формування навчально-дослідницьких умінь можна здійснювати поелементно.
Процес навчання складається з ряду послідовних дій.
Створення позитивної мотивації навчально-дослідницької діяльності.
Ознайомлення зі змістом, структурою навчально-дослідницького вміння та його значенням.
Навчання виконання окремих дій і формування вміння в цілому.
Вправи на застосування вмінь.
Застосування вмінь у нових умовах.
Організація навчально-дослідницької діяльності учнів
Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:
І етап – підготовчий;
ІІ етап – робота над змістом;
ІІІ етап – заключний.
Перший етап починається з:
визначення теми,  методів, об’єкта і предмета дослідження;
формулювання мети, задач і гіпотези;
ознайомлення з літературними джерелами.
Другий етап. На цьому етапі учень складає орієнтовний план, у який згодом можуть бути внесені певні корективи, знайомиться із структурою науково-дослідницької роботи.
Третій етап – заключний. Він передбачає написання учнем вступу та висновків до наукової роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.

Висновки

Вивчення біології та екології забезпечує внутрішню потребу школяра в дослідній діяльності.

Дослідницькі компетенції формуються в процесі урочної та позаурочної роботи.

Школяр сам обирає форму свого залучення до дослідної діяльності відповідно до своїх потреб.

Учитель організовує творчий процес, розвиває дослідницький потенціал, психологічно готує юних дослідників; учить їх боротися з труднощами, знаходити успіх у самому процесі дослідження.

Засвоєння навчального матеріалу й формування навчально-дослідницьких умінь – єдиний творчий процес. Чим вищий рівень сформованості навчально-дослідницьких умінь, тим ґрунтовніші знання учнів і більший інтерес до навчально-дослідницької діяльності.

Урахування всіх особливостей організації науково-дослідної роботи забезпечує формування творчої особистості з достатнім рівнем дослідницьких компетенцій та потребою в інтелектуальному самовдосконаленні, дає змогу побачити перспективу особистісного розвитку, поглибити потребу в науковому пізнанні й дослідництві.

субота, квітня 28, 2018

Мiсячник екологiчного виховання йде далi...

Метою акції “Збережи первоцвіти!” є формування активної позиції щодо збереження довкілля та виховання особистої відповідальності за збереження первоцвітів. Для того, щоб захистити первоцвіти від знищення, варто не лише не зривати їх, а й НЕ КУПУВАТИ.

пʼятниця, квітня 27, 2018

Мiсячник екологiчного виховання

Конкурс стiннiвок

26.04-Чорнобильська трагедiя

Сьогоднi 26.04 в стiнах школи 6 вiдбулася зустрiч учнiв iз служителем церкви-отцем Михайлом!Вiн провiв цiкаву лекцiю,присвячену Чорнобильськiй катастрофi,особливу увагу придiлив екологiчнiй ситуацii в краiнi.А наприкiнцi разом з дiтьми та ветеранами ВВВ посадили 3 сажанцi- калина,бузок та вишню,якi подарувала школi Обласна екологiчна станцiя м.Днiпро.Ми вдячнi за таку зустрiч !!!

вівторок, квітня 03, 2018

02.04.2018 р- Виховний захiд,присвячений рiчницi народження Олеся Гончара,на заняттях гуртка "Юнi квiтникарi"


"... життяце той рейс, який не повторюється, і… його треба провести достойно"

Олесь Гончар – унікальна особистість в українській культурі, на його творчості виросло чимало поколінь патріотів, які сьогодні продовжують творити добро на нашій землі.

Мудрий, болісно чутливий до морально-духовних деформацій людини, Олесь Гончар поривався вірити і переконувати своїх читачів у тому, що будемо жити в «мудрій злагоді з природою», відчуватимемо і знатимемо «поезію людських взаємин».

Сьогоднi 02.04 разом iз гурткiвцями "Юнi квiтникарi" Сш 6 (керiвник Усенко I.С) провели виховний захiд,присвячений рiчницi Олеся Гончара.Було розглянуто основнi подii жития О.Гончара,особливу увагу придiлили його творам: «Прапороносці», «Тронка», «Собор», «Берег Любові», «Твоя зоря».

Де i коли народився Гончар?Яким було його дитинство?Його перший твiр?Хто вперше назвав його Олесем?Цi та багато iнших питань розглянули слухачi гуртка!

Іменем Олеся Гончара названі вулиці міст та сіл України, його ім’я носять державні навчальні заклади та бібліотечні установи, засновано 4 державні академічні стипендії та премії імені Олеся Гончара.