Follow by Email

Сторінки

Шукати в цьому блозі

середа, вересня 27, 2017

Практичнi роботи 10 клас

Практична робота № 1.
Тема. Визначення вмісту води у власному організмі.
Мета: навчитися визначати вміст води в організмі залежно від маси тіла.
Обладнання: ваги медичні.
Хід роботи.
1. Підготуємо ваги для роботи.
2. Визначимо вагу власного організму за допомогою вагів.
3. Розрахуємо вміст води у власному організмі, вважаючи, що наш організм містить в середньому 72 % води від маси тіла.
4. Зробимо висновок про значення води в організмі людини.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА № 2
ОЦІНКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ  ЗА ЇХНІМ СКЛАДОМ

Мета: навчитися визначати наявність білків, жирів і вуглеводів, харчових домі-шок у харчових продуктах.
Матеріали та обладнання: хімічні колби, пробірки, лійки, спиртівка (або газова горілка), пробіркотримач, піпетка, порцелянова ступка з товкачиком, проми-тий пісок, марля, 10 %-й розчин NaOH, 1 %-й та 0,1 %-й розчини CuSO4, куряче яйце, солодке печиво, соняшникова олія, насіння соняшника, етикетки кількох харчових продуктів.
                           Хід роботи
Завдання І. ВИЗНАЧЕННЯ БІЛКІВ
1. Підготуйте розчин білка курячого яйця. Для цього розбийте яйце, від-
діліть білок від жовтка, білок залийте холодною водою. Отриманий
розчин профільтруйте крізь складену в кілька шарів марлю і злийте
фільтрат у колбу № 1.
2. Фільтрат з колби № 1 налийте в пробірку, заповнивши її об’єм на 25 %.
До фільтрату додайте в кількості його об’єму 10 %-го розчину NaOH.
Уміст пробірки збовтайте та обережно окремими краплинами додавай-
те 1 %-й розчин CuSO4 до появи синьо-фіалкового забарвлення, яке
вказує на наявність у розчині білків.
3. Зробіть висновки.


Практична робота №3.
Тема. Розв’язування елементарних вправ з транскрипції, реплікації.
Мета: узагальнити знання про процеси транскрипції, реплікації, навчитися розв’язувати відповідні вправи.
Обладнання: підручник, збірники задач: Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2006; Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Харків: ВГ „Основа”, 2003, таблиця „ Будова нуклеїнових кислот”.
Хід роботи.
1. Пригадаємо основні відомості про будову нуклеїнових кислот, їх властивості, процеси транскрипції та реплікації за допомогою підручника, збірників задач.
2. Розглянемо приклади розв’язування типових вправ на процеси транскрипції та реплікації.
3. Розв’яжемо слідуючі задачі.
Задача 1.
Один з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів:
ТГГ – АГЦ – ГГГ – ААЦ – ТГА . Запишіть послідовність нуклеотидів ланцюга, комплементарного даному. Визначте довжину і молекулярну масу фрагмента, що ви отримали.
Задача 2.
Фрагмент і – РНК має таку послідовність нуклеотидів:
ААГ – УАА – ЦЦЦ – УГГ – УУГ . На якій ДНК він був синтезований? Яка з молекул – ДНК чи і – РНК – має більшу молекулярну масу?
Задача 3.
Фрагмент і – РНК має таку послідовність нуклеотидів:
УУУ – АЦЦ – ГГУ – ААГ. На якій ДНК його було синтезовано? Визначте процентний вміст нуклеотидів даної ДНК та її довжину.
Фрагмент ДНК має такий склад: ЦЦЦ – АГГ – ТГА – ГЦА – ТТА . Добудуйте другий ланцюг ДНК та відповідну йому і – РНК.
Задача 4.
Молекулярна маса білка 224000. скільки амінокислотних ланок він містить?
Задача 5.
Визначте довжину фрагмента білка, якщо його молекулярна маса становить 35500.
Задача 6.
У молекулі ДНК аденілових нуклеотидів 15% від загальної кількості. Визначте процентний вміст інших нуклеотидів.
Задача 7.
У молекулі ДНК з молекулярною масою 69000 аденілових нуклеотидів за масою 8625. Визначте число нуклеотидів кожного виду.                           ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЗАСОБІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ТОЩО ТА ОЦІНКА ЇХНЬОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Мета: опанувати навички ознайомлення з інструкціями до медичних препара-
тів і засобів побутової хімії для запобігання нещасним випадкам у побуті.
Розглянути та проаналізувати небезпеку, яку становлять засоби побу-
тової хімії в разі неправильного їх використання.
Обладнання і матеріали: інструкції до найуживаніших медичних препаратів, що
є в кожній домашній аптечці, інструкції до засобів побутової хімії, що містять
кислоти і луги, леткі речовини.
Хід роботи
1. Об’єднайтеся в групи. Одна група вивчає інструкції до медичних пре-
паратів, а інша – до засобів побутової хімії.
2. Підготуйте в складі своєї групи коротенький виступ за відповідною
темою за таким планом:
ліки:
– найпоширеніші складові домашньої аптечки (лікарські препарати,
термометр);
– речовини – складові ліків, здатні спричиняти гострі та хроніч-
ні отруєння в разі передозування або порушення терміну збері-
гання;
– обґрунтування необхідності дотримання рекомендацій щодо вико-
ристання лікарського препарату;
– правила застосування та зберігання лікарських препаратів, перелік
дій у разі пошкодження ртутного термометра;
– невідкладна допомога в разі отруєння лікарськими препаратами;
засоби побутової хімії:
– найпоширеніші засоби побутової хімії (оцет, сода, засоби для миття
посуду та ванн, пральний порошок, клеї, фарби, розчинники тощо);
– основні небезпечні діючі речовини, що входять до їхнього складу
(кислоти, луги, ортофосфати тощо);
– правила використання та зберігання побутової хімії;
– невідкладна допомога в разі потрапляння на тіло, в очі та дихальні
шляхи хімічних речовин.
3. Зробіть узагальнюючі висновки.
Практична робота № 5.
Тема. Розв’язування задач і вправ з трансляції
Мета: навчитися розв’язувати типові задачі і вправи з трансляції.
Обладнання: підручник, збірники задач: Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2006; Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Харків: ВГ „Основа”, 2003, таблиці „ Будова нуклеїнових кислот”, „Будова білка”,  генетичний код.
Хід роботи.
1. Пригадаємо основні відомості про будову нуклеїнових кислот, білків, їх властивості, процеси трансляції  за допомогою підручника, збірників задач.
2. Розглянемо приклади розв’язування типових задач і  вправ на процеси трансляції.
3. Розв’яжемо слідуючі задачі.
Задача 1.
З якої послідовності амінокислот складається білок, закодований слідуючим фрагментом ДНК: АГТ – АЦЦ – ТГА – ААЦ – ЦАТ? Визначте довжину і масу цієї ДНК.
Задача 2.
Яка ДНК  була основою для синтезу такого фрагмента і – РНК :
ГУУ – АУГ – ЦУГ – АУА ? Яка маса білка, закодованого цією і – РНК?
Задача 3.
Яка і – РНК була основою для синтезу такого фрагмента білка:
ліз – вал – тре – ала – про – цис ? Що важче, цей білок, чи  і – РНК, що його кодує?
Задача 4.
Скільки нуклеотидів буде містити ДНК, якщо білок, нею закодований, має молекулярну масу 66000?Практична робота №6.
Тема. Порівняльний аналіз мітозу і мейозу.
Мета: узагальнити і систематизувати знання про процеси мітозу і мейозу, їх значення, на основі отриманих знань зробити порівняльний аналіз процесів мітозу і мейозу.
Обладнання: підручник, схеми процесів мітозу і мейозу.
Хід роботи.
1. Пригадаємо основні відомості про процеси дихання і  фотосинтезу, їх значення.
2. Зробимо порівняльний аналіз процесів мітозу і мейозу за планом:
в яких клітинах відбувається;
фази процесу;
особливості процесу;
результат;
біологічне значення.
3. Результати занесемо у таблицю.
4. Зробимо висновок про особливості процесів мітозу та мейозу, їх біологічну роль.

Фази
Процеси, що відбуваються

Мітоз
мейоз

Інтерфаза
Профаза
Метафаза
Анафаза
Телофаза
Результат
Практична робота №7.
Тема. Симптоми вірусних і бактеріальних хвороб.
Мета: розглянути симптоми найпоширеніших вірусних і бактеріальних хвороб.
Обладнання: підручник,
Хід роботи.
1. Пригадаємо основні відомості про будову і життєдіяльність вірусів і бактерій.
2. Використовуючи підручники біології людини 8 класу та основ медичних знань, ознайомимося з симптомами найпоширеніших вірусних і бактеріальних хвороб, наприклад, СНІДу, гепатиту В, поліомієліту, грипу, кору, краснухи, віспи, скарлатини, дифтерії, сифілісу та інших.
3. Результати занесемо у таблицю.
4. Зробимо висновок про значення інфекційних хвороб для людини та у природі.
Хвороба
Збудник
Шляхи передачі
Симптоми

Немає коментарів:

Дописати коментар