Follow by Email

Сторінки

Шукати в цьому блозі

субота, березня 15, 2014

ЩО ТАКЕ СТАЛИЙ РОЗВИТОК???

ЩО ТАКЕ СТАЛИЙ РОЗВИТОК???
Наша планета велика, але через постійне зростання чисельності населення та його потреб можливості Землі стають усе більш обмеженими. Ресурси, завдяки яким може існувати людство, вичерпуються. Уявіть собі, що всі мешканці планети – рослини, тварини й люди – живуть в одній банці.
У цій самій банці доводиться брати все необхідне для існування і в ній же лишати все, що утворюється протягом життя. До того ж кількість мешканців у ній невпинно зростає. Як зробити так, щоб усі були ситі й не потонули у відходах? Як справедливо розподіляти ресурси Землі, щоб люди не воювали за них між собою? Як забезпечити впевненість людей у завтрашньому дні? Збереження та розвиток людства можливі лише за умови його переходу до сталого розвитку. Сталим називають такий розвиток, який  задовольняє  потреби  сучасних  людей,  але  не  ставить  під  загрозу  здатність майбутніх поколінь задовольнити їхні потреби. Для кожного мешканця Землі сталий розвиток – це насамперед прагнення використовувати різноманітні ресурси, потрібні для повноцінного
життя, у такій кількості, щоб бути впевненим, що їх вистачить для всіх і сьогодні, і завтра. Такий розвиток потребує змін як у ставленні людини до природи і її ресурсів (екологічна складова), у взаємостосунках людей, груп та цілих держав між собою, дотримання прав кожної людини та забезпе- чення її гідного рівня життя (соціальна складова), так і в економіці, яка має орієнтуватись на ресурсозбереження і задоволення розумних потреб людей (економічна складова)